Steen Ørskov Larsen.

Steen Ørskov Larsen.

LOKALPLANERNE DUEDE IKKE

- Det hjælper at råbe op, skriver STEEN ØRSKOV (C)...

Det var med stor fornøjelse, at jeg læste dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet d. 27. JAN., hvor der nu lægges op til, at de omdiskuterede forslag til lokalplan 333 og 334 skal OPHÆVES. Af sagsfremstillingen fremgår det, at det skyldes reaktionerne fra borgerne – bl.a. i Hvidovre Avis – hvor mange har givet udtryk for markant modstand mod de foreslåede regler. Ikke mindst 6, stk. 2 og 3 – om “ oplag på grunden mellem byggelinie og vejskel ” (fx med campingvogne og både m.v. i egen have) samt “ hegning mod vej ” (altså levende hegn/stensætning eller lille statik osv.) er blevet skarpt kritiseret. Konservative har kæmpet for dette her, siden vi begyndte at snakke om “skabelonen for parcelhusområder” (forløberen for lokalplanerne) i sommer. Der var ikke mange, som gad høre på mig, men heldigvis er demokratiet således indrettet, at man ikke ignorerer en stor gruppe utilfredse borgere (i et valgår!!!). Det hjælper at råbe op, og derfor vil jeg gerne takke de mange parcelhusejere, som med rette følte sig ramt i denne sag, og som gjorde en aktiv indsats i denne sag. Nu skal vi blot stå sammen og følge sagen til dørs, så de endelige lokalplaner får en fornuftig udformning. Mange venlige hilsener Steen Ørskov Larsen – konservative.

Publiceret 26 January 2009 16:48