Milton Graff Pedersen: Vi vil i kommunalbestyrelsen gøre alt for at sikre gode og trygge rammer i Stationsbyen...

Milton Graff Pedersen: Vi vil i kommunalbestyrelsen gøre alt for at sikre gode og trygge rammer i Stationsbyen...

MED TRUSLER OPNÅR MAN IKKE NOGET I VORES BY!

- Alle anstændige regler for god dialog og demokratisk opførsel er brudt, skriver borgmester MILTON GRAFF PEDERSEN:

"Vi vil ha" en klub" var overskriften på et anonymt læserbrev, som Hvidovre Avis havde valgt at bringe i sidste uge. En gruppe af unge gør opmærksom på sig selv ved en helt uacceptabel adfærd, og læserbrevet indeholder en række trusler, der skal sikre gruppen deres eget lokale/klub i Avedøre Stationsby. Min første tanke var, at læserbrevet var udtryk for en grov spøg, eller at det var en provokation - indholdet kunne jeg ikke tro, nogen vil stå inde for. Men jeg vil gerne slå fast, at jeg tror, at indholdet desværre skal tages dybt alvorligt, og jeg vil med det samme slå fast, at trusler aldrig kan blive måden at opnå noget på i Hvidovre! Alle anstændige regler for god dialog og demokratisk opførsel er brudt. Der er allerede i dag i Stationsbyen en masse tilbud til børn og unge, tilbud som kommunen står for og tilbud som de mange aktive foreninger står for. Tilbuddene er der, dørene står åbne, hvis de unge vil være en del af det lokale fællesskab. Lad det være slået fast. I de seneste måneder har der i Avedøre Stationsby været en lang række hændelser, som skaber utryghed i lokalområdet. Der er tale om virkelig grove hændelser som overfald, røverier, trusler, hærværk osv. Det er mit indtryk, at en lille gruppe står bag og er ved at tage alle i Stationsbyen som en slags "gidsler". Det må vi stå sammen om at få sat en stopper for. Vi har i kommunen sat en lang række initiativer i gang. Som en del af det budgetforlig, som næsten hele kommunalbestyrelsen vedtog, skal skoleudvalget i februar tage stilling til et konkret forslag om at ansætte et par gademedarbejdere, der skal ud på gader og stier for at opsøge de unge og støtte dem i at finde frem til et godt ungdomsliv. Vi forventer snart at få Landsbyggefondens godkendelse af en ansøgning om penge, der skal bruges til at skabe aktiviteter og væresteder for især børn i Egevolden og Avedøre. Avedøre S-Station bærer i høj grad præg af ødelæggelser, hærværk og graffiti. Det var derfor en god besked, som DSB i sidste uge kunne give til teknisk forvaltning, nemlig at Avedøre Station i 2009 vil blive istandsat, og vi vil som kommune se på, hvad vi kan gøre, så også forpladsen kan få et andet udseende end i dag. Kommunaldirektøren har haft et møde med politidirektøren og en række af hans ledende medarbejdere. Her fik vi et tilsagn om, at politiet vil blive mere synligt i Stationsbyen. Det indebærer, at politiet vil forstærke indsatsen og tilstedeværelsen for igen at skabe tryghed for borgerne. Dette er blot et lille udpluk af de forskellige initiativer, der er på vej fra kommunens side og fra andre offentlige instanser. Denne indsats kan kun lykkes, hvis mange andre gode kræfter i lokalområdet hjælper til. Vi ved fra tiden med Kvarterløft i Avedøre Stationsby, at stationsbyens beboere har et stort engagement, når det gælder om at sikre den positive udvikling i lokalområdet. Jeg håber, at boligselskabet og beboerne, de mange foreninger og trossamfund samt vores kommunale institutioner - skoler, bibliotek, idrætscenter, daginstitutioner og projekter - sammen med kommunalbestyrelsen og politiet vil gå ind i arbejdet med at få udviklingen tilbage på det rette spor og sætte en positiv dagsorden. På kommunalbestyrelsens vegne kan jeg forsikre, at vi vil gøre vores til at skabe gode og trygge rammer for alle beboere i Stationsbyen. Ingen borgere i vores by skal leve i konstant utryghed. Milton Graff Pedersen borgmester

Publiceret 26 January 2009 16:48