Målrettet vejledning om delvist momsfradrag

Af
Per Møller

Bedemænd, rute- og turistkørsel samt formidlere af lån og forsikringer modtager i de kommende dage en pjece om reglerne for lønsumsafgift og delvis fradragsret for moms. SKAT har konstateret, at reglerne giver anledning til fejl og misforståelser. SKAT sender 8. juni en pjece ud til en række virksomheder, som har både momspligtige og momsfrie indtægter.
Erfaringerne fra et pilotprojekt har vist, at reglerne om lønsumsafgift og delvis fradragsret på moms giver anledning til fejl og misforståelser.
- Vi ved, at langt de fleste virksomheder rent faktisk ønsker at gøre det rigtigt, men også at reglerne kan være svære. Vi har derfor lavet en vejledning, som vi håber, fjerner nogle af misforståelserne og giver svar på de spørgsmål, som vi oplever, de fleste virksomheder har, siger projektleder Sonja Fredholm, der står for projektet på landsplan.
De brancher, der kan regne med at finde pjecen i postkassen, er bedemænd, vognmænd med rute- og turistkørsel samt formidlere af lån og forsikringer - f.eks. ejendomsmæglere og TV- og radioforhandlere.
Det er brancher, hvor virksomhederne alle kan have både momsfrie og momspligtige indtægter.
- Overordnet set er det sådan, at virksomhederne skal betale moms af de momspligtige indtægter og lønsumsafgift af de momsfrie indtægter. Og så har de kun fradrag for momsen på de udgifter, der vedrører de momspligtige aktiviteter, forklarer Sonja Fredholm.
Til efteråret vil SKAT foretage besøg i nogle af de virksomheder, der er sendt vejledninger til, for at undersøge, om virksomhederne overholder reglerne.
- Vores mål er at gøre det nemt for de mange virksomheder, der ønsker at følge reglerne. Det håber vi, at vores pjece hjælper med til, og hvis der ellers er spørgsmål, opfordrer vi til, at man kontakter os. Der er mulighed for at komme i direkte forbindelse med os i perioden 8.–24. juni ved at ringe på 7222 1818, oplyser Sonja Fredholm.
- Når vi til efteråret besøger et antal virksomheder, er det selvfølgelig for at kontrollere om vores pjece har afhjulpet de fejl, der er, slutter Sonja Fredholm.

Publiceret 01 June 2009 11:00