På grænsen til psykose – skizotypi og skizofreni

Af
Per Møller

Hvad er skizotypi og skizofreni, og hvad er diagnosernes symptomer og behandling?
Den 11. juni i Borgerhuset Greve sætter PsykInfo Region Sjælland fokus på emnet og på muligheder for at komme sig fra svære sindslidelser.
Skizotypi er et begreb, som er velkendt i psykiatrien, men måske mindre kendt i den brede befolkning.
Tilstanden er let at forveksle med andre psykiatriske diagnoser, blandt andet skizofreni.
PsykInfo-arrangementet handler om de to beslægtede diagnoser, deres symptomer og behandling og ser på mulighederne for at komme sig fra svære sindslidelser.
Deltagerne får en personlig beretning v. Ditte Kunkel Klitmøller, forfatter til digtsamlingen "Rottegift og støv", og et fagligt oplæg v. overlæge Ulrik Helt Haahr, Psykiatrien Region Sjælland.
Arrangementet foregår torsdag 11. juni kl. 19.00-21.30 i Borgerhuset i Greve, Greveager 9. D
et er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig på psykinfo@regionsjaelland.dk eller tlf. 5484 5623.
PsykInfo – Psykiatrisk Informationscenter formidler viden om sindslidelse og psykiatri i Region Sjælland.
Læs mere på www.regionsjaelland.dk /psykinfo.

Publiceret 01 June 2009 14:00