Havdrup Vest - den nye bydel

Byrådet vedtog i 2008 en helhedsplan for den nye bydel Havdrup Vest.

Af
Af Peter Buch

Byrådet i Solrød vedtog iapril 2008 vedtaget en helhedsplan for den nye bydel Havdrup Vest.
Det er den ambitiøse plan, at der de kommende år skal opføres op til 340 boliger i området samt en daginstitution.
Arealet skal planlægges som et samlet attraktivt byområde med mange forskellige boligtyper og boligstørrelser.
Den trafikale struktur og de rekreative sammenhænge skal sikre at byområdet kommer til at hænge sammen med resten af Havdrup by.
Areal-reservation til daginstitution og fælleshus skal også bidrager positivt til det gode liv i Havdrup by og Solrød Kommune.
Byrådet påbegyndte via ejendomsmægler salget af de første 10 villagrunde den 12. maj i år.
Grundene varierer i størrelse fra 744-975kvm og priserne starter ved kr. 1.092.000 inklusiv tilslutningsafgifter.

Pæn interesse

Vi mangler stadig den første handel siger Frank Djelert fra EDC Kurt Hansen, som står for salget.
Men der har været pæn interesse og vi ligger i forhandlinge på et par af grundene tilføjer han.
Vi bedømmer priserne til at matche det nuværende marked, så vi er fortrøstningsfulde med hensyn til salget slutter Frank Djelert.

Publiceret 06 June 2009 12:15