John Kellberg og Søren Veng Olesen. (Foto: JCJ).

John Kellberg og Søren Veng Olesen. (Foto: JCJ).

Køge-firma præmierer god ergonomi

Ergo Partner indstifter Ergo Partner Prisen til uddeling september 2009.

Af
Af Peter Buch

PRIS: Ergo Partner as ønsker med prisen, at anderkende og bifalde initiativer og tiltag til bedre ergonomi på kontorarbejdspladser i virksomheder hjemmehørende i Køge Kommune. Prisen / konkurrencen udskrives i uge 24 ved hjælp af annoncering og redaktionel omtale i lokale medier. Dén lokale virksomhed der vinder prisen, modtager et trofæ, samt kr. 10.000,- til en personalefest for virksomhedens medarbejdere. Overrækkelsen vil ske i forbindelse med Ergo Partners mini-messe september 2009. Vinderen vil blive offentliggjort i lokale medier, i uge 37 og 38, 2009. Virksomheder kan indstilles af alle, det være sig alt fra ansatte, ledere, sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR-ansvarlige, eller andre der måtte have viden om den enkelte virksomheds fokus og tiltag til bedre ergonomi på kontorarbejdspladsen.

Hvem kan deltage

Alle lokale virksomheder der har taget initiativ eller tiltag til bedre ergonomi på kontorarbejdspladsen kan indstilles til prisen. Både virksomheder der for længst har taget initiativ til et større fokus på bedre ergonomi, og virksomheder der nu, eller i den nærmeste fremtid, planlægger at indføre ergonomiske tiltag i virksomheden, kan indstilles og modtage prisen. Virksomheder kan indstilles fra uge 24 og indtil fredag 28. august 2009 (uge 35) Indstillinger til Ergo Partner Prisen kan ske på mail: prisergopartner.dk med en begrundelse for indstilling samt navn og telefonnummer på kontaktperson/indstiller. Herefter vil den enkelte indstillede virksomhed blive kontaktet af Ergo Partner as, med henblik på uddybning af indstilling til prisen.

Dommerkomité

Formanden for Køge Kommunes Sundhedsudvalg, John Kellberg (DF), vil sammen med Ergo Partners adm direktør, Søren Veng Olesen, samt konsulent hos Ergo Partner as, Anne Malle Risgaard, udgøre dommerkomitéen der endeligt beslutter hvilken lokal virksomhed der skal modtage Ergo Partner Prisen.

Lokal politisk opbakning

"Som formand for Sundhedsudvalget kan jeg kun bakke op om et initiativ som Ergo Partner Prisen. Det er et sundt og et godt initiativ", siger Sundhedsudvalgsformand John Kellberg og fortsætter. "Man kan ikke få nok fokus på vigtigheden af at de ansatte i virksomheder rundt omkring er sunde og raske, og her spiller god og optimal ergonomi bestemt ind. Hvis folk kan arbejde uden musearm og ondt i ryggen, giver det større sundhed og trivsel, og effektiviteten for den enkelte arbejdsplads bliver optimal. Så en pris og et initiativ som dette, får min største opbakning. Og så bliver det da spændende at se, hvem jeg kommer til at overrække prisen til. Det glæder jeg mig til, siger John Kellberg, formand for Køge Kommunes Sundhedsudvalg.

Publiceret 06 June 2009 06:15