(Colourbox).

(Colourbox).

Ny asfalt på rampe ved Baldersbrønde

Af
Per Møller

Trafikken og vejrliget har slidt meget på tilkørselsrampen 7B (Baldersbrønde) på Holbækmotorvejen.
Derfor går Vejdirektoratet nu i gang med at udskifte det øverste lag asfalt.
Arbejdet løber over tre dage og starter mandag den 8. juni kl. 04.00 og slutter onsdag den 10. juni kl. 15.00.
Rampen vil være lukket i dagtimerne fra kl. 04.00 til kl. 15.00, hvor den igen vil være åben for myldretidstrafikken. Der henvises til at anvende alternative ruter.
Vejdirektoratet tilstræber at gøre arbejdet hurtigt færdigt og beklager på forhånd de gener, der måtte opstå for trafikanterne.
Information om hvor der p.t. arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken i hele perioden kan ses på www.trafikken.dk eller høres på telefon 1888 sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.

Publiceret 06 June 2009 13:00