Brandteknisk Diplomuddannelse

Der foreligger fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Jernholmen 12, Hvidovre, meddelelse om, at 15 elever har gennemgået CFPA, Brandteknisk Diplomuddannelse.
Det gælder bl.a.Lasse Hansen fra Rambøll, Bag Haverne 32, Køge.

Publiceret 07 June 2009 13:15