Tim Christensen og Jan Bagge. (Foto Peter Buch).

Tim Christensen og Jan Bagge. (Foto Peter Buch).

Diplomlederuddannelse giver øgede kompetencer

Samarbejde mellem Handelsskole Sjælland Syd, Køge Handelsskole og UCSJ tilbyder lederuddannelse til offentlige og private ledere

Af
Af Peter Buch

VIDENSAMFUND :I foråret 2006 fremlagde Regeringen en samlet offensiv strategi for at fremtidssikre det danske samfund.
Strategien bygger på resultatet af arbejdet i Globaliseringsrådet og arbejdet i Trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet. Vores komplekse samfund stiller krav om viden og ledelse.
God ledelse giver trivsel på arbejdspladsen og der er også vægtige økonomiske grunde til at fokusere på ledelse, f.eks besparelser i form af reducerede proces-omkostninger.

Hvorfor diplomlederuddannelse?

Samfundet, institutionerne og virksomhederne er i konstant forandring.
Uanset om forandringerne er strukturelle eller indholdsmæssige, stiller de krav til ledelse og kommunikation i organisationerne. Diplomlederuddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse på bachelorniveau.
Uddannelsen er den første af sin art, der forsøger at forstå ledelse som et fag, en disciplin man kan uddannes i med fokus på en række generelle forhold på tværs af brancher og sektorer.
Kravene til ledelse i det moderne samfund er mangfoldige og komplekse.
Det er en ledelsesopgave at kunne begribe og forstå en lang række sammenhænge og hensyn, for derved at kunne identificere egne handlemuligheder og ikke mindst efterfølgende at kunne handle!
Det er denne kontekst Diplomlederuddannelsen i ledelse forsøger at opfange med en uddannelse i ledelse, som henvender sig til alle nuværende og kommende ledere, såvel privat som offentligt ansatte.

Køge Handelsskole tilbyder Diplomlederuddannelsen

Køge Handelsskole tilbyder Diplomlederuddannelsen

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er 2-årig og består af 6 moduler med 4 obligatoriske og to valgmoduler. Undervisningen tilrettelægges med 5-7 hele dage og 3 studiedage over en 4 mdrs. periode og alle fag afsluttes med eksamen.
Underviserne er højt kvalificerede med uddannelse på kandidatniveau og med en relevant praktisk erfaring kombineret med pædagogisk certificering.
Der er principielt to indgange til studiet: Som åbent udbud, hvor der starter hold 2 gange om året eller som et program, hvor undervisningen har karakter af et organisations-konsulent forløb - den sidste mulighed henvender sig især til virksomheder eller organisationer, som har mange deltagere.
Undervisningen er til dels projektorienteret baseret på cases, som tager udgangspunkt i den studerrendes eget arbejde, hvor selve læringsprocessen bliver ligeså vigtig som resultatet.
Der tages udgangspunkt i en dialogbaseret træning, som direkte kan anvendes i det daglige arbejde - målet er fagrelevant læring, som skal kunne bruges i praksis.

Diplomlederuddannelsen gi´r vitaminer til hjernen

Diplomlederuddannelsen gi´r vitaminer til hjernen

Relevant værktøjskasse

- Vi tilbyder de studerende en værktøjskasse som indeholder ledelsesværktøjer med et praktisk sigte, siger direktør for Køge Handelsskole Tim Christensen som samtidig fortæller, at "brugerne" dvs. kommuner og virksomheder, er blevet taget med på råd i opbygningen og indholdet af uddannelsen, så der er sikkerhed for, at de kompetencer uddannelsen tilfører de studerende også er dem, der efterspørges i virksomhederne og organisationerne.

Fleksible muligheder

Har man mod på at videreuddanne sig, men er usikker på om hele forløbet på diplomlederuddannelsen kan passes ind i den travle hverdag, er der alligevel muligheder for at komme godt igang fortæller Jan Bagge, som er vicedirektør på Handelsskolen Sjælland Syd.
Der er mulighed for at tage et enkelt fag fra Valgmodulskataloget siger han.
Det betyder at f.eks. virksomheder kan sende en eller flere medarbejdere på et 40 timers kursus i forandringsledelse eller forandringsledelse.
Har den studerende efterfølgende fået mod på mere, kan hun eller han blot fortsætte med de obligatoriske moduler siger Jan Bagge.
Der er mulighed for at påbegynde studiet i Køge, Vordingborg, Næstved og Greve siger Jan Bagge og Tim Christensen samstemmende, idet de med et smil og et glimt i øjet byder fremtidige studerende velkommen til det, de i al beskedenhed kalder:"Formentlig verdens mest afvekslende undervisning, krydret med høj faglighed og anvendelighed".
Interesseret: Tjek centerfordiplomledelse.dk.
Kontanktperson på Køge Handelsskole er Charlotte Due.

Publiceret 07 June 2009 13:30