(Pressefoto).

(Pressefoto).

Arkæologer gør spændende fund ved Holbækmotorvejen

Af
Per Møller

Arkæologerne graver løs langs Vejdirektoratets kommende udvidelse af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde.
Flere steder langs strækningen er der gjort en række spændende fund, der lægger flere brikker til det store puslespil om Danmarks historie.
På markerne mellem Lindenborgvej og Holbækmotorvejen sydvest for Roskilde har folk fra Roskilde Museum fundet spor af indhegnede gårde fra jernalderen omkring år 400, en storgård fra vikingetiden, samt en bygning fra renæssancen fra omkring år 1600.
Her er der bl.a. fundet fragmenter af flasker og ølkander samt potteskår.
Desuden er fundet et flot dragtspænde fra vikingetiden (se foto), som sammen med de øvrige fund undersøges i øjeblikket. Renæssancebygningen forventes at kunne opspores i tidlige skriftlige kilder, når efterbearbejdningen går i gang.
Jordene omkring udgravningen tilfaldt i øvrigt efter reformationen de såkaldte Duebrødre i Roskilde, som har ejet dem indtil nyere tid.
Duebrødrene er en munkeorden, der drev kloster og hospital i bl.a. Roskilde og København.
Ved Københavnsvej er der fundet resterne af, hvad der sandsynligvis er en gravhøj.
De kommende undersøgelser vil formentlig vise sporene efter et gravkammer af store sten og med en alder på op mod 5.500 år. Gravhøjen er imidlertid delvist gennemskåret af vejen og ødelagt af stenhugst og århundreders pløjning.
En fortsat arkæologisk udgravning skal vise, hvor meget der er tilbage, inden højen må vige helt for vejen. Boplads ved Vesterled Ved Vesterled ved Fløng har arkæologer fra Kroppedal Museum udgravet en boplads fra ældre jernalder mellem år 500 og år 1 før vor tidsregning.
Arkæologerne har fundet spor efter tre langhuse. Stolpehullerne fra husene er placeret oveni hinanden, så der har kun ligget én gård på stedet ad gangen.
Det største langhus har været mindst 120 kvadratmeter stort. Nær husene er der desuden fundet nogle store affaldsgruber, hvor jernalderbonden gravede ler op til lerklining af husene.
Bagefter er hullerne blevet fyldt op med affald fra bopladsen. I gruberne har arkæologerne fundet keramikskår fra husholdningens bestand af lerkar.
Der er bl.a. fundet flere skår fra et såkaldt sikar, som er et lerkar med en række huller i, som man mener, er blevet brugt til fremstilling af ost.
Desuden er der fundet en flinteøkse, hvilket tyder på, at området har været beboet siden stenalderen.
De arkæologiske undersøgelser finder sted i et tæt samarbejde mellem Vejdirektoratet, Roskilde Museum og Kroppedal Museum. A
rkæologerne forventer at fortsætte arbejdet i området sommeren over. Holbækmotorvejens udvidelse til henholdsvis 3 og 4 kørespor i hver retning mellem Fløng og Roskilde V går i gang i juli.
Motorvejen ventes at åbne i vejens fulde bredde i 2013.

Publiceret 09 June 2009 16:45