(Arkivfoto: Erling J.)

(Arkivfoto: Erling J.)

Dagsinstitutioner søger om dispensation

Institutioner mister samarbejdspartnere

Af
Anette Gundlach

Den nye områdeledelse i dagsinstitutionerne i Roskilde betyder, at institutionerne er blevet inddelt i områder med en leder i hvert. Tre institutioner er ikke tilfredse med inddelingen, fordi de dermed mister samarbejdspartnere, de har derfor søgt om dispensation om at komme i andre områder. Det drejer sig om Hybenhuset, Kernehuset og Vanddråben. Forvaltningen foreslår, at Kernehuset får dispensation og bliver flyttet til Viby-området, da det oprindelige områdes institutioner ligger for langt væk fra Kernehuset. Forvaltningen foreslår, at de to andre institutioner ikke får dispensation. Argumentet er, at det strider imod de vedtagne principper om områdeledelse. Hybenhuset er utilfreds med at være rykket til Gundsømagle området, da den ligger tættere på de øvrige Jylllinge-institutioner, som institutionen også deler aktiviteter med. Kernehuset vil gerne placeres i Viby-området i stedet for i Ramsømagle, da institutionerne i Viby ligger i gåafstand, og desuden har institutionen fritidshjembørn på Peder Syv Skolen, som ligger i Viby. Næstformand i Skole- og Børneudvalget Bent Jørgensen mener godt, man kan overveje om institutionerne ligger i de rigtige områder. - Det står jo ikke i grundloven, at institutionerne skal være i disse områder, så det kan da godt være at nogle af områderne skal laves om, det kan så betyde, at nogle af områderne bliver større, siger Bent Jørgensen.

Hobitten og Ringen

Institutionerne Hobitten og Ringen har søgt om fritagelse for områdeledelse, da begge institutioner ønsker at køre videre med deres nuværende ledelse. Forvaltningen foreslår, at institutionerne ikke får dispensation. Vognmandsparkens børnehave har søgt om at opnå en særlig status som forsøgs- og udviklingsinstitution, det bakker forvaltningen ikke op om. Sagerne skal på Skole- og Børneudvalgets møde i aften tirsdag.

Publiceret 09 June 2009 11:46