Jørgen Angermann

Jørgen Angermann

De vejes og måles - men styrer selv pengene

Skolerne i Hvidovre betragtes af kommunen som virksomheder. De skal bevise deres værd og fremvise resultater som følge af de penge, de får tildelt

Sommerferien er ved at nærme sig, og inden vi får set os om, starter et nyt skoleår. Med det nye skoleår, starter også de mål, Hvidovres skoler har lagt for sig selv i skoleåret 2009/2010.

Af
redhvidovreavis.dk

Målene skrives ned efter klar aftale med Hvidovre Kommune om, at der sammen med den årlige kvalitetsrapport skal defineres nogle ¿kontraktmål¿. Og som det fremgår af det seneste referat fra Skoleudvalget, er skolernes mål meget forskellige. Folkeskolerne i Hvidovre er med et fint ord ¿kontraktstyrede¿. Det vil sige, at den enkelte skole ses som en virksomhed, der - i et vist omfang - styrer sine egne penge. De penge, der ikke skal gå til obligatoriske krav om fagligt indhold og timeplaner, kan den enkelte skole selv herske over. Det er dermed prioriteringen på den enkelte skole, der afgør, hvor kræfterne lægges. Gungehusskolen er en helt almindelig skole i Hvidovre med et bredt udsnit af en ¿børnebefolkning¿. Derfor har Hvidovre Avis kontaktet netop Gungehusskolen for at høre: Hvordan prioriterer man her sine kontraktmål? Hvilke udfordringer står en helt almindelig skole overfor i 2009? - Det er rigtigt, at Gungehusskolen ikke skiller sig voldsomt meget ud. Vi er en skole, hvor opgaven til daglig omkring børnene er det primære. Holdningen her er klar: Det er børnene, det drejer sig om, og derfor har vi også en lærerstab, der aktivt tager del i børnene og ikke går så meget op i, om klokken ringer, og det er ¿kaffetid¿. Man bliver gerne i klasseværelset, hvis en udfordring kommer op. Dén holdning gennemsyrer Gungehusskolens lærerstab, siger skoleinspektør Jørgen Angermann. Glad for selvstændighed Han er glad for kontraktstyringen, idet skolen kan sætte sine egne mål. - Vi har på Gungehusskolen en musisk-dramatisk profil med et rigtigt godt samarbejde med Hvidovre Musikskole. Vi synes, det er vigtigt at opdrage hele mennesker og opdyrke andre kvaliteter end kun det boglige. Vores 3. klasser kan gratis lære at spille på et blæseinstrument, og det giver alle en god oplevelse. Og børnene lærer, at for at dygtiggøre sig, skal man disciplinere sig, siger Angermann. Skolernes kvalitetsrapporter for skoleåret er lavet. Heri beskrives, hvordan den enkelte skole løser opgaven for den pose penge, man får tildelt. Skolerne er sat til at definere deres faglige mål for det kommende skoleår, med hensyn til det overordnede mål, der er udstukket fra Hvidovre Kommune: Plads til forskellighed. ¿Det er mærkbart, at flertallet af skoler har været på kontrakt i flere år - systematik og arbejdsmåder er indarbejdede og det langsigtede udblik, hvor mål bliver en del af en samlet strategi, kan spores flere steder, lyder det fra Skoleforvaltningen. Selv synes Jørgen Angermann også, at Hvidovre Kommune får valuta for de penge, der deles ud: - I følge vores nylige arbejdspladsvurdering føler 98 % af lærerne på Gungehusskolen sig værdsat og anerkendt. Det er vi jo stolte over. Og jeg vil vove den påstand, at størstedelen af forældrene har samme opfattelse. Vi er en taxameterstyret virksomhed, men det er efter min bedste overbevisning en rigtig måde at køre en skole på. ark

PortrÊt af skoleinspekt¯r J¯rgen Angermann samt foto af skolen med solvognen foran Gungehusskolen Juni 2009

PortrÊt af skoleinspekt¯r J¯rgen Angermann samt foto af skolen med solvognen foran Gungehusskolen Juni 2009


Publiceret 09 June 2009 10:15