Fælles busstrategi

Hvidovre går sammen med de øvrige vestegnskommuner i en fælles busstrategi

Nu skal det være slut med at bekrige hinanden på tværs af kommunegrænser, fordi man ikke er enige om, hvordan buslinierne skal køre på Vestegnen.

Af
oashvidovreavis.dk

Der var i sidste uge bred enighed i kommunalbestyrelsen om at støtte tanken om en fælles busstrategi. Den kollektive trafik bliver nemlig kun stærkere, hvis kommunerne - ligesom passagererne - ser Vestegnen og Hovedstadsområdet som ét godt sammenhængende net af bus- og toglinier. Det er grundtanken bag initiativet til den nye fælles busstrategi, som kommunerne i Vestegnssamarbejdet nu har sat sig for at lave. Strategien vil bl.a. fokusere på, hvordan buslinierne kan komme til at køre mest hensigtsmæssigt og hænge bedst sammen, og hvordan man i fremtiden kan styrke den kollektive trafik endnu mere.

Publiceret 09 June 2009 10:15