Glade børn

- og også de voksne er glade for dagligdagen på fritidshjemmene!

85-90 procent af Hvidovres skolebørn fra børnehaveklassen til fjerde klassetrin kommer stort set dagligt i deres fritidshjem - og de kan lide at være der.

Også medarbejdere og ledere er glade for deres dagligdag i fritidshjemmene. Det viser skole- og kulturforvaltningens status over tilsynene med fritidshjem og klubber i Hvidovre Kommune. Forvaltningen har indført en ny måde at føre tilsyn på, som bl.a. indeholder besøg på institutionerne og kvalitetssamtaler med medarbejdere og ledere. Formålet er, at fokusere på udvikling og kvalitet i tilbuddene. Kommunalbestyrelsen blev på sit seneste møde orienteret om den senest status og kunne med tilfredshed tage orienteringen til efterretning. Så de er glade alle sammen. Børn, medarbejdere, ledere og kommunalbestyrelsesmedlemmer. oashvidovreavis.dk

Publiceret 09 June 2009 10:15