Gungehus¿ mål

Jørgen Angermann om skolens kontraktmål

Afprøvning af kønsopdelt undervisning i naturfag med henblik på at støtte pigerne i at opnå bedre faglige resultater.

Af
redhvidovreavis.dk

- Vi kan konstatere, at drengene scorer bedre karakterer i naturfag end pigerne, så målet er helt konkret at finde nye måder, hvorpå pigerne sikrer sig bedre resultater. Næste skoleår starter to 7. klasser med kønsopdelt undervisning i perioder. Projektet skal fortsætte i tre år med de samme klasser, og først derefter kan vi evaluere. Næste år arrangeres på landsplan scienceuge, og her vil vi også forsøge at lave kønsopdelt undervisning i dele af projektet¿ Udbygge vidensdelingen mellem lærerne især i forhold til implementeringen af It og medier i undervisningen, herunder brug af Smartsboards. - Vi har selv investeret en del penge i de såkaldte smartboards - en interaktiv tavle, der bruges i undervisningen. Vi har nu 17 stk. på skolen, de sidste syv er købt i foråret til de største klasser. Resten bruges i fagundervisningen. Vi fik de første smartboards for halvandet år siden, og de bruges flittigt. Men vi skal også gøre mere ud af, at vidensdele, så hver lærer ikke skal ¿opfinde den dybe tallerken hver gang¿. Når for eksempel lærer Jensen har lavet et emne, der ligger på hans computer, skal han i stedet sørge for, at andre også har adgang til emnet. Før brugte vi fysiske mapper, nu er de bare elektroniske. Afprøvning og vurdering af om en systematisk evaluering og indsats omkring faglig læsning i matematik vil give et større udbytte. - Det lyder tungt, men idéen er blot, at eleverne skal forstå det fag, de arbejder med. Vi opdager, at eleverne slet ikke begriber de matematiske tekster, de læser, og så lærer man heller ikke selve matematikken, hvis man ikke kan læse teksten. Derfor har vi allerede nu tyvstartet og indført 15 minutters faglæsning hver dag i de store klasser. I faget dansk er alting lettere at gå til. Der findes færdige tests - og tests er, uanset hvor udskældte de er, et godt værktøj både for eleven og for læreren. De tests findes ikke i så stort omfang i matematik, så vores lærere skal også udvikle testpakker. Implementering af LP-modellen (ikke et decideret kontraktmål, men et skolemål, som Gunghusskolen selv har valgt at indføre i år). - LP-modellen står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse. Modellen er udviklet af en nordmand og er et værktøj til læreren, når man skal håndtere en elev med problemer. Der er tale om en skabelon til en snak, der efterfølgende skal udmunde i en effektiv og rationel støtte til eleven. Modellen har gået sin sejrsgang i Norge og nu også i Danmark. I Hvidovre har vi kendt til den et par år. Hele Gungehusskolen skal bruge denne model - ikke kun enkelte klasser. I januar var vi alle af sted på kursus, og inden skolen starter i august, skal læreren igen på skolebænken. Det er en stor satsning. Vi håber, at udbyttet kan være stort, for de elever, der har det svært. ark

Publiceret 09 June 2009 10:15