ETK Køge præsenterer sin el-bil på Køge Torv lørdag den 13. juni.

ETK Køge præsenterer sin el-bil på Køge Torv lørdag den 13. juni.

Køge kommune forsøger med eldrevne biler

Af
Per Møller

KLIMA : Køge kommune træder endnu et skridt ind på klimavejen med købet af to nye el-biler, som kommunens tekniske folk fremover skal bruge i det daglige arbejde med at holde Køge by ren.
Fremover vil det både støje og forurene mindre i Køges gader, når kommunens tekniske mandskab rykker ud for at samle papir, tømme affaldsbeholdere, rette fliser og vedligeholde skilte, bænke og andet vejudstyr.
Fra midten af juni går Entreprenør Teknik Køge - ETK - nemlig over til at anvende eldrevne køretøjer i Køge centrum for at bidrage til et sundere trafikmiljø.
- ETK har anskaffet to eldrevne ladbiler, der er i stand til at køre en hel arbejdsdag på én opladning, når der arbejdes i et begrænset område. Udover at el-bilerne er helt forureningsfrie dér, hvor de arbejder, er de også kendetegnet ved lave driftsomkostninger og store driftssikkerhed. De nye el-bilerne er forsynet med den seneste generation af batterier og motorer. Det betyder blandt andet, at motorerne er konstrueret, så de - når farten tages af køretøjet - er med til at oplade batterierne, fortæller Tim Milo Sørensen fra ETK i Køge.

Arbejdskøretøjer

El-biler er som bekendt ingen ny opfindelse, men de er først inden for de seneste år blevet så udviklede, at de for alvor kan bruges som arbejdskøretøjer.
Flere større kommuner både herhjemme og i andre europæiske lande har også anskaffet el-biler, hvor de med stor succes anvendes i byområder - på samme måde som el-biler nu skal bruges i Køge.
Med hensyn til de større fejemaskiner, lastbiler og renovationsbiler fortsætter ETK dog med at bruge de traditionelle, men meget miljøvenlige EURO 5 køretøjer, da der indtil videre ikke er brugbare alternativer til disse vogntyper.
Det gælder også for de mandskabsvogne der har et stort dagligt kørselsbehov.
ETK har generelt stort fokus på at køre så miljørigtigt som muligt - hvilket er del af driftsvirksomhedens miljøpolitik og ikke mindst dens ISO 14001 miljøcertificering.

Se bilerne på torvet

Interesserede borgere kan lørdag den 13. juni se nærmere på de nye el-biler på Køge Torv, hvor borgmester Marie Stærke og formanden for ETK-udvalget, Mads Andersen, sætter sig bag rattet til den første "officielle prøvekørsel" af køretøjerne kl. 11.30.
- Køges børn får også mulighed for at få en køretur i en kopi af "Bedstemor Ands" bil – som faktisk var forbilledet til en af de første el-biler, der blev fremstillet. Der er "el-bil kasketter" til de første 300 børn, mens voksne har mulighed for at vinde præmier i en konkurrence om miljørigtig transport, slutter Tim Milo Sørensen, ETK Køge.

Publiceret 09 June 2009 10:15