Når du ser spøgelset

Møder du en spøgelsesbilist, så hold til højre på motorvejen. Overhal ikke. Forsøg aldrig at stille dit køretøj i overhalingsbanen for at stoppe spøgelsesbilisten. Hvis muligt, så kør fra på et sideanlæg eller en frakørsel og afvent melding i radioen. Sådan lyder nogle af rådene fra Vejdirektoratet i en ny pjece, der fortæller, hvad man skal gøre, hvis en spøgelsesbilist er på vej. Spøgelsesbilister er ofte berusede, diffuse eller på anden måde uegnede til at reagere rationelt. Derfor er det vigtigt, at de øvrige bilister kan reagere rigtigt, hvis de møder et ¿spøgelse¿. Pjecen giver også anvisning på, hvordan man ved at ringe 112 kan advare andre. Pjecen fås bl.a. på servicestationer.

(LNB)

Publiceret 09 June 2009 10:15