Borgmester i Solrød kommune, Niels Hörup. (Pressefoto).

Borgmester i Solrød kommune, Niels Hörup. (Pressefoto).

Ny leverandør af skolekørsel i Solrød kommune

Af
Per Møller

SKOLEKØRSEL : Greve-Solrød Taxi overtager i august i år skolekørsel for Uglegaardsskolen og Munkekærskolen i Solrød.
Byrådet i Solrød har besluttet, at Greve-Solrød Taxi skal være kommunens fremtidige leverandør af skolekørsel til Uglegaardsskolen og Munkekærskolen og af kørsel af borgere til genoptræning.
Kørslen af ældre borgere til Daghjem/Dagcenter skal varetages af Handicap Befordring A/S.
- Vi er i Solrød kommune glade for beslutningen, siger borgmester Niels Hörup.
- Handicap Befordring står i dag for en del kørsel i Solrød kommune, og vi har rigtig gode erfaringer med dette selskab. Greve Solrød Taxi har ikke tidligere kørt skolekørsel for Solrød kommune, og det er første gang, at et taxiselskab skal stå for denne kørsel, men vi ser frem til et godt og velfungerende samarbejde.
Resultatet af Byrådets drøftelser blev endvidere, at en del af kontrakterne vil blive genudbudt.
Det drejer sig bl.a. om skolekørsel for Havdrup og Jersie skoler, svømmekørsel og kørsel for Naturbørnehaven.
Baggrunden for genudbuddet er, at der kun indkom ét egnet bud på denne kørsel, og at opdelingen af kørsler i de pågældende delaftaler viste sig at være uhensigtsmæssig.
Et nyt udbud påbegyndes snarest, og der er truffet aftale med de hidtidige leverandører om, at de fortsætter den pågældende kørsel indtil et nyt udbud er afviklet.

Publiceret 09 June 2009 13:00