Pengene følger med

Det nye visitationsudvalg skal bruge én million kroner til støttepædagoger i fritidstilbud

Som Hvidovre Avis kunne fortælle i sidste uge, forventes det, at seks visitationsudvalg samles til ét for at optimere indsatsen overfor børn i 6-16 års alderen.

Af
ark redhvidovreavis.dk

Trådene skal samles, og det sker lettest ved, at man sikrer en koordineret indsats, mener Skoleudvalget. Og de mener også, at pengene skal følge med. I hvert fald anbefaler Skoleudvalget nu, at en million kroner overflyttes fra Støttepædagogpuljen, der hører under Social- og Sundhedsforvaltningen til Skole- og Kulturforvaltningen. I dag visiterer forskellige udvalg - og dermed mange forskellige mennesker - børn til specialskoler, specialklasser og yder støtte til medhjælpere til handicappede elever, m.m. Men det skal være slut efter, at Skoleudvalget har foreslået, at alle udvalg samles til ét udvalg. Et udvalg, der skal mødes oftere og består af de samme centrale personer således, at den bureaukratiske proces mindskes. Men skal man yde støtte, skal man også have penge at gøre godt med. Støttepædagogpuljen har 12 millioner kroner at råde over, og den ene af de millioner forventes at ryge videre til Skoleudvalgets nye udvalg, således at det nye visitationsudvalg også har mulighed for at tildele den nødvendige støtte i fritidshjem og klubber, når der visiteres børn og unge hertil. ¿Det opleves, at det er meget vanskeligt at skabe en sammenhæng mellem den støtte, der gives i skolen og i fritiden, da støtten bevilliges to forskellige steder¿. Med udgangspunkt i ønsket om et fælles visitationsudvalg for en koordineret indsats for specialforanstaltninger på 6-16 års området, foreslår forvaltningen, at det derfor er hensigtsmæssigt, at der overføres 1 mio. kr. svarende til et gennemsnitligt årligt forbrug af støtteressourcer bevilliget til fritidshjem og klubber¿, lyder det i referatet fra sidste Skoleudvalgsmøde. Èn million foreslås allerede overført fra 2009 og dernæst én million kroner hvert år i årene fremover.

Publiceret 09 June 2009 10:15