Grundejerforeningen Strandøre var med til at komme med gode ideer til planlægningen af Kystagerparken, bl.a. Bjerget.

Grundejerforeningen Strandøre var med til at komme med gode ideer til planlægningen af Kystagerparken, bl.a. Bjerget.

Strandøre fejrer 90 år

En aktiv og stærk grundejerforening i den østligste del af Hvidovre arbejder med stor ihærdighed for at varetage grundejernes interesser. På lørdag fejrer foreningen 90 år

For godt 90 år siden så en lille grundejerforening i Hvidovre dagens lys. I slutningen af marts samledes 27 nybagte grundejere og stiftede Grundejerforeningen Strandøre med Thøgersen som formand.

Af
key redhvidovreavis.dk

Medlemmerne havde alle en sommerhusgrund ud mod Kalveboderne i Hvidovre. Målet med stiftelsen var, at have et forhandlingsmodstykke til Udstykningsselskabet og naturligvis at være en samlende enhed for grundejerne. I dag er grundejerforeningen stadig en samlende enhed, der arbejder ihærdigt for at medlemmernes interesser ikke bliver glemt eller klemt. - Strandøres bestyrelse har i de sidste 25 år haft mange store sager, som er blevet løst til gavn for medlemmerne. F.eks. blev de amtskommunale planer om en losseplads i Kalveboderne droppet efter kraftige protester fra Strandøre. Ligeledes blev kommunens plan om en genbrugsstation ved de tidligere kolonihaver ved Åmarken opgivet efter Strandøres protester og trusler om fogedforbud, fortæller foreningens formand igennem knap 25 år, Lars Nedergard. Grundejerforeningen har desuden haft en finger med i spillet i forhold til etableringen af støjskærm i 1996 langs togbanen mod Beringparken. Også i forbindelse med etableringen af de underjordiske regnvandsbassiner i Kystagerparken i 1998 var foreningen på banen, da sænkningen af grundvandet medførte skader på mange huse i området. Resultatet blev, at de berørte grundejere fik erstatning for skaderne. - I den forbindelse vil jeg da godt lige nævne, at vi altid har haft et meget fint samarbejde med Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune. De er meget lydhøre, når vi er seriøse, og det er vi altid. Vi klynker ikke, siger Lars Nedergaard. Senest har Strandøres modstand mod forslag til nye lokalplaner og en underskriftsindsamling af 229 protester til borgmesteren i 2009 været medvirkende til, at kommunen trak forslagene tilbage. Nu er sidste sommerhus væk Oprindeligt var grundejerforeningen et sommerhusområde, men efter 2. Verdenskrig begyndte sommerhusejerne at udbygge med parcelhuse. Allerede i 1926 blev det flotte Diget på den vej der dengang hed Kystvejen, i dag Ndr. Kystagervej, imidlertid bygget. Huset blev opført af en af foreningens senere formænd, Løvind. Selv om foreningens sidste sommerhus blev revet ned sidste år og et parcelhus nu er under opførsel, bliver der fortsat bygget på grunde i foreningen. Derfor er grundejerforeningen stadigvæk yderst opmærksom på, at medlemmerne ikke generes urimeligt af støjende, støvende og vibrerende byggeaktiviteter uden for tidsrummet 8-16. I dag har foreningen 543 medlemmer, op imod 4.000 borgere bor i Strandøre. Hovedparten af medlemmerne er parcelhusejere. Desuden er andelsboligforeningerne Beringparken langs Gl. Køge Landevej, HvidovreBos ejendomme Papagøjehusene langs Tavlekærsvej og Boligforeningen 3Bs ejendomme ved Danalund medlem af foreningen. Grundejerforeningen Strandøre er afgrænset af Gl. Køge Landevej mod vest fra Åmarkens S-station til Strandmarksvej. Mod nord er Damhusåen grænsen indtil den når Kystagerparken, som så afgrænser mod øst helt til Lodsvej i Syd. Kystagerparken Området ved grundejerforeningen har ændret sig en del igennem årene. Indtil først i 1970¿erne gik Kalvebodernes kystlinje helt op til Ndr. og Sdr. Kystagervej. I starten af 1970¿erne blev en stor del af området fyldt op med jord, der kom fra nedlagte kolonihaver i det område, hvor Hvidovre Hospital blev opført. Det nye park- område blev kaldt Kystagerparken med den dertilhørende bakke, der til hverdag omtales som Bjerget. Grundejerforeningen og medlemmerne var naturligvis på banen med gode ideer i forbindelse med planlægningen af Kystagerparken. Med anlæggelsen af Kystagerparken blev mulighederne for fritidsaktiviteter i området ændret. - Især fik initiativrige borgere med Herluf Rasmussen i spidsen etableret Hvidovre Bådelaug med bådebro, og senere - i 1990¿erne - blev der efter godkendelse af kommunen opført et klubhus for Bådelauget, beretter Lars Nedergaard. Mere miljø og mindre gastårn Forude forventer Grundejerforeningen Strandøre stor aktivitet i forbindelse med DongEnergys nedgravning af luftledninger og etablering af ny gadebelysning. - Det kommer nok ikke til at gå helt stille af. Strandøre vil også gå ¿i kødet¿ på You/See for at få nedsat prisen på Kabel-TV abonnement. Strandøre har desuden foreslået kommunen, at Strand-øre som et forsøg termografi-fotograferes fra luften med henblik på at vise den enkelte grundejer, hvor huset mister varme, så effektive isoleringstiltag kan iværksættes. Herved kan CO2-udslippet nedbringes, siger Lars Nedergaard. En anden sag, som Strandøre fortsat vil arbejde på, er nedrivningen af gastårnet i Valbyparken.- Det er tomt og bruges ikke mere og skæmmer hele området, siger formanden. Foreningen fejrer 90-års-jubilæet med en fest for medlemmerne.

Publiceret 09 June 2009 10:15