- vækker utryghed

Formanden for Ældrerådet mener, at Hvidovres ¿ældrevenlige¿ politik er truet

Ældrerådsformand Flemming Cramer-Larsen ser med ¿stor bekymring¿ på kommunens økonomiske situation med et minus på ca. 73 mio. kr. i budgettet.

Af
oashvidovreavis.dk

- Det tilkommer ikke Ældrerådet at blande sig i debatten om, hvordan man er kommet ind i den situation, og hvordan man skal komme ud igen. Vi har afgivet vores høringssvar, og de må ikke offentliggøres, før der er truffet politisk beslutning, siger Flemming Cramer-Larsen... - Det er naturligvis med både alvor og spænding, at vi afventer afgørelsen om, hvor der skal spares, og hermed hvad det medfører for vores ældre, især på det sociale område med et budget på godt en mia. kr. Gennem generationer har Hvidovres bystyre ført en ældrevenlig politik. Dette er nu truet - utroligt i en ellers så velfungerende kommune!w Men pengene slår ikke til, og nedskæringerne kan ramme bredt i den sociale sektor inden for det forebyggende område, herunder foreningslivet, samt ældreplejen, genoptræning og aktivering. Selvfølgelig bliver der forsat taget godt og forsvarligt af de ældre, men det er klart, at økonomiske nedskæringer i dette omfang i høj grad vil kunne mærkes. Gennemførelsen af besparelserne vil også vække bekymring og utryghed, især blandt de svageste ældre. Derfor skal nye vilkår indføres med omtanke og hensynsfuldhed... Flemming Cramer-Larsen opfordrer til, at politikerne forsøger at fordele smerten ligeligt: - Vi har oplevet sparekataloger flere gange tidligere, uden det endte med de store effektueringer. Men denne gang tror jeg ikke på, at man finder alle midlerne eller får besøg af en flink mand med en stor pose penge. Ældrerådet har ingen indflydelse på, hvordan besparelserne vil fordele sig i hele den kommunale sektor, men det er vores ønske, at smerten deles ligeligt på alle og ikke primært ligger på ældreområdet , hvor der må vises et særligt hensyn over for de svagest stillede...

Publiceret 09 June 2009 10:15