(Foto: Dino Svenningsen).

(Foto: Dino Svenningsen).

BKB blev ikke lukket

Brugerforeningen for Køge Byfællesantenne lever stadig trods salget af antennen og bestyrelsens ønske om at lukke. En gruppe ser stadig et behov for foreningen.

Af
Martin Rasmussen

BYFÆLLESANTENNE: Formålet var klart, da Brugerforeningen for Køge Byfællesantenne, BKB, holdt generalforsamling i sidste uge:
Foreningen skulle lukkes, da byfællesantennen er blevet solgt til YouSee og foreningen dermed ikke længere har noget formål, hvis man ser på dens formålsparagraf om at varetage medlemmernes interesse omkring kanalvalg på byfællesantennen.
Men alligevel eksisterer BKB stadig, for det lykkedes ikke på generalforsamlingen at samle det 2/3 flertal, der skal til for at vedtage en lukning.
26 husstande var repræsenteret, og af dem stemte en række imod for i stedet at bakke op om det alternative forslag, som bestyrelsesmedlem Finn Buch Petersen har stillet om at lade foreningen køre videre med en ændret formålsparagraf.
Han vil lægge BKB i dvale og indefryse foreningens midler for at afvente de retslige opgør, der er på vej i blandt andet Esbjerg og Guldborgsund, hvor kommunerne lige som Køge også har tjent mange millioner kroner på salg af fællesantenneanlæg.
Argumentet i Køge og andre steder er, at det er brugerne, der i praksis har betalt for anlæggene gennem deres tilslutningsbidrag, hvorfor de også bør være de retmæssige ejere.
Men i Køges tilfælde har kommunen i stedet kunne sætte omkring 60 millioner kroner ind på kontoen i forbindelse med salget.
- Det svarer til en ekstraskat på 60 millioner kroner for en gruppe af kommunens borgere, og det kan man altså ikke, mener Finn Buch Petersen, som mener, at BKB kan komme til at spille en rolle, hvis de kommende retssager i andre kommuner indikerer, at brugerne har ret til salgsprovenuet.
- Foreningen har et register over medlemmerne, og de kan vejlede brugerne omkring, hvordan de skal forholde sig, hvis de i givet fald ønsker at få pengene fra kommunen, hvis det bliver aktuelt, forklarer han om forslaget til en ny formålsparagraf.
Der bliver nu indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 11. august klokken 19, hvor der vil være to forslag på dagsordenen:
1. Vedtægtsændring af formålsparagraf for at bevare foreningen med det nye formål at varetage borgernes interesser over for Køge Kommune.
2. Opløsning af foreningen.

Publiceret 11 June 2009 13:00