(Colourbox).

(Colourbox).

Brætsejlere ikke tilfredse med nyt reglement

Midt- og Vestsjællands Politi er i færd med at forsøge en lempelse af afstandskravet for kystsejlere.

Af
Per Møller

Midt- og Vestsjællands Politi har i samarbejde med kommunerne ændret reglerne for sejlads med motorbåde og brætsejlere m.v.
Specielt reglerne for brætsejlads har medført mange henvendelser til politiet, og på baggrund af disse oplyser chefanklager Gyrithe Ulrich følgende:
- Vi har fået mange henvendelser fra brætsejlere, der er utilfredse med, at reglementet forbyder brætsejlads inden for 300 m fra kysten. Vi ønsker selvfølgelig ikke at gøre det umuligt at dyrke brætsejlads i politikredsen, derfor er vi i færd med at gennemgå reglementet igen for at se, hvor vi kan lempe afstandskravet for kystsejlads for brætsejlere, oplyser kriminalassistent Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.
- Vi har aftalt et møde med Dansk Sejlunion for at høre deres synspunkter, og derefter vil vi drøfte sagen med kommunerne igen, så vi forhåbentlig kan finde frem til et regelsæt alle kan leve med. Vi regner med at være klar med et revideret reglement inden sommerferien, og vi vil naturligvis ikke indlede strafforfølgning mod nogen brætsejlere for eventuelle overtrædelser af reglementet inden da, siger Carsten Andersen.

Publiceret 11 June 2009 16:15