Cheftræner Auri Skarbalius er med i HB Køges sportsudvalg. (Foto: JCJ).

Cheftræner Auri Skarbalius er med i HB Køges sportsudvalg. (Foto: JCJ).

Spillesteder er fastlagt til den kommende sæson

Af
Per Møller

STRATEGI : HB Køges Eliteudvalg har siden overbygningen blev en realitet arbejdet med forskellige tiltag til gavn for elitefodbolden i HB Køge, og med særligt hensyntagen til de to moderklubber.
Et af temaerne har været placering af træningssteder og kampbaner.
Eliteudvalget har naturligvis arbejdet intenst på at lave en fordeling, som sikrer forankring af HB Køge i begge moderklubber samt at der er højest mulighed sammenhæng i tingene rent sportsligt.
Følgende er besluttet:
Superligatruppen træner i Herfølge når sæsonen er igang og i Køge i vinterperioden. Kampsted er Herfølge Stadion.
Talenttruppen træner i Herfølge i turneringsperioden, har spillested på Køge Stadion hvor der også trænes i vinterperioden.
U/19 Ligatruppen træner i Køgei turneringsperioden og i vinterperioden og har spillested på Køge Stadion.
U/17 Ligatruppen træner i Herfølge i turneringsperioden, i Køge i vintermånederne og har spillested på Herfølge Stadion.
Det er aftalt, at spillestederne for U/19 og U/17 holdene skifter tilhørsforhold fra år til år, hvis ikke særlige hensyn gør sig gældende eks. transportmæssige problemstillinger for spillerne.
Det vurderes ét år ad gangen.

Eliteudvalg og sportsudvalg

Eliteudvalget i HB Køge består af seks personer:
Per Rud, Henrik Andersen og Steen Knudsen fra Herfølge BK, Per Clausen, Lennert Hansen og Jan Birk fra Køge BK.
Sportsudvalget består af fem personer - Per Rud, Auri Skarbalius, Martin Juul, Gert Nodin og Mads Olsen.
Eliteudvalget refererer til sportsudvalget i HB Køge samt til moderklubbernes bestyrelser.
Med hensyn til trænerbesætningerne på holdene er dette meget tæt på at være afsluttet, og der vil snarest blive udmeldinger herom. Der arbejdes med trænerteams på holdene, og elitetrænerne i HB Køge mødes i elitetrænermøder ca. 10 gange årligt. Her deltager trænerne fra førstehold senior og ned, og diskuterer talentudvikling generelt, ligesom der arbejdes med praktiske emner som samtræning på tværs af hold, oprykning af spillere før tid, spillestil og lignende.

Publiceret 11 June 2009 17:30