I arbejdet som social vicevært for Vestergade 6 samarbejder Eske Hansen med ejendommens beboerråd. Fra venstre er det formand Vidar Hansen, næstformand Susanne Westergaard, social vicevært Eske Hansen og beboerrådets kasserer Andreas Zeller.

I arbejdet som social vicevært for Vestergade 6 samarbejder Eske Hansen med ejendommens beboerråd. Fra venstre er det formand Vidar Hansen, næstformand Susanne Westergaard, social vicevært Eske Hansen og beboerrådets kasserer Andreas Zeller.

Social vicevært som forlænget arm til kommunen

Af
Erling Pedersen

Julie Myhre

De flager med rød-hvid vimpel på græsplænen midt i den hesteskoformede ejendom i Vestergade 6 i Roskilde. Ved havebordet af gråligt træ sidder tre medlemmer af ejendommens beboerråd, mens flere andre beboere er kommet til med en øl i hånden. Det er eftermiddag og dagen før grundlovsdag, så diskussionen går på, hvem der skal stå for at hejse flaget på morgendagens helligdag.
Hesteskoens beboere har alle fået anvist deres lejlighed i Vestergade 6 af Roskilde Kommune, fordi de af den ene eller den anden årsag har været boligløse. Mange af dem har på grund af deres situation jævnligt kontakt med Roskilde Kommune, men en del af dem føler ikke, at kommunen lytter tilstrækkeligt til dem. Her kommer Roskildes pensionerede nærpolitibetjent Eske Hansen ind i billedet af hesteskoens havebord. Han sidder i dag med rundt om bordet, fordi han er blevet ansat som social vicevært for hesteskoens beboere. Det er hans opgave at hjælpe beboerne med at blive hørt af dem oppe på kommunen, og det er kommunen selv, der har ansat ham som del af et pilotprojekt.
- Beboerne føler, at de ikke bliver taget alvorligt nok af kommunen, så jeg kan prøve at være den forlængede arm og gøre vejen kortere til kommunen. Jeg tror også, det betyder meget, at de nu kan se en person herude, siger Eske Hansen.
Siden 15. maj har han været til rådighed i hesteskoen hver tirsdag mellem klokken 13 og 15 og ellers efter behov. Pilotprojektet forløber over et halvt år, og formålet med det er, at Eske Hansen som social vicevært både skal give beboerne støtte og omsorg og praktisk hjælp.

Nedslidte lejligheder

Da Eske Hansen i sin første tid som social vicevært tog rundt og besøgte en del af ejendommens beboere, blev han overrasket over lejlighedernes mangelfulde stand.
- Det, som har slået mig, er, at vedligeholdelsen af boligerne er det, der optager folk mest hernede. Der er dårlig rengøring og afskallede vægge i baderummene i kælderen, og i én af lejlighederne er der stadig huller i væggen efter en gammel radiator, der er blevet taget ned, siger Eske Hansen.
På sin runde i hesteskoen har han også set forfaldne køkkener og huller i murværket. Ligesom beboerne har han mistanke om, at byggeriet er ramt af skimmelsvamp, og Eske Hansen vil nu give kommunen besked om sine iagttagelser. Foreløbig har han brugt mest tid på at kigge på de fysiske forhold i lejlighederne.
- Jeg troede, at jeg skulle rundt og sige "goddag, goddag", men det er ikke blevet til så meget hyggesnak endnu, siger Eske Hansen, der håber, at han på længere sigt kan leve op til den del af arbejdsbeskrivelsen, der går ud på at skabe et netværk og et godt naboskab mellem hesteskoens beboere.
Næstformanden i hesteskoens beboerråd, Susanne Westergaard, har fuld tiltro til Eske Hansen og hans arbejde for ejendommen.
- Jeg tror, du vil komme langt. Folk skal bare lige vænne sig til dig, siger hun til ham ved havebordet på græsplanen. Beboerrådets kasserer Andreas Zeller giver hende ret.
- Selvom Eske har meldt ud, at han er tidligere politibetjent, så har folk taget godt imod ham hernede, siger Andreas Zeller og kigger over på Eske Hansen ved bordet. Ovre fra den anden side af bordet får hesteskoens nye sociale vicevært ros fra en begejstret beboer, Hus Forbi-sælger Johnny Petersen.
- Det er godt, vi har fået Eske Hansen. Han kommer med en knyttet næve til kommunen og siger "kan du så gøre noget ved det her", siger Johnny Petersen.

Social vicevært Eske Hansen snakker med beboerrådets næstformand Susanne Westergaard, som fra starten har bakket op om ideen om en social vicevært til Vestergade 6.

Social vicevært Eske Hansen snakker med beboerrådets næstformand Susanne Westergaard, som fra starten har bakket op om ideen om en social vicevært til Vestergade 6.

Som social vicevært skal Eske Hansen formidle kontakten mellem Roskilde Kommune og beboerne i den hestesko-formede ejendom i Vestergade 6.

Som social vicevært skal Eske Hansen formidle kontakten mellem Roskilde Kommune og beboerne i den hestesko-formede ejendom i Vestergade 6.

Publiceret 12 June 2009 09:45