Herfølgehallen skal udvides for 10 millioner kroner frem til næste sommer. (Foto: Jørgen Chr. Jørgensen).

Herfølgehallen skal udvides for 10 millioner kroner frem til næste sommer. (Foto: Jørgen Chr. Jørgensen).

Udvidelse af Herfølgehallen

Næste sommer bliver der mere plads i Herfølgehallen efter udvidelse af faciliteterne.

Af
Martin Rasmussen

UDVIDELSE: Der er udsigt til bedre idrætsfaciliteter i Herfølgeområdet inden for et års tid.
En anlægsbevilling på i alt 10,2 millioner kroner til en udvidelse af Herfølgehallen er på vej til politisk godkendelse, hvorefter den planlagte udvidelse kan gå i gang med udbud i efteråret og byggeperiode fra den 1. januar til den 20. juni 2010.
Bevillingen er fordelt på 3,1 millioner kroner i 2009 og 7,1 millioner kroner i 2010.
For at tilgodese så mange funktionsønsker som muligt skal rummene udføres "multifunktionelle", så de kan benyttes til mange typer af aktiviteter.
Det er også et ønske, at bygningen skal udtrykke "åbenhed og synlighed", således at man kan se ude fra, at der er aktiviteter i gang i bygningen.
Projektet tænkes udbudt i det, der kaldes omvendt licitation med en på forhånd fastsat maksimal tilbudssum for totalentreprisen.
Tilbuddenes forslag til udformning og design fremkommer således ved, at tilbudsgiverne regner baglæns, og formålet er, at der konkurreres på det bedste design og kvalitet i forhold til den fastsatte økonomiske ramme.

Publiceret 12 June 2009 17:00