Hvad sker der?

Det kan kun betegnes som en voldsom forsimpling og forulempning af vort smukke Torv, det man har haft gang i den seneste tid, det seneste år.
Først en lidet harmonisk sort skuragtig pavillon på den en side af torvet, og nu en på den anden, lige så sort, men større og derved mere anmassende.
Mange års planlægning, bearbejdning og raffinering af Torvet med kommunens egen byplanafdeling i spidsen synes næsten tabt på gulvet, og den håbløse tilstand, som pladsen tidligere engang havde nået, da Werners Lund eksisterede - og som lykkeligt var glemt -, vender så småningom tilbage.
Nu havde Torvet endelig fundet et tidssvarende udtryk, sådan som det fortjener, med den rette balance.
Mellem antallet af parkerede biler langs randen og selve pladsen og gaderne.
Mellem tre nye, tidssvarende og formmæsigt afklarede pavilloner, som ikke tilstræber at ligne noget gammelt og trods stor æstetisk egenværdi dog næsten anonymt understreger det værdifulde ved det gamle.
Mellem alle stadepladserne og de krydsende diagonale gangstier. Mellem belysning og skiltning. Mellem træer og huse, fontæne og Frederik7.
Mellem bænke og inventar. Mellem belægning og huse.
Der er arbejdet solidt siden begyndelsen af 70'erne for at vore gamle bygninger skulle komme til den ære og værdighed, som de er skabt med, ved gennemtænkt og grundigt vurderet skiltning, proportionering, farver og skilte.
Et fornemt miljø, tilmed priset med en medalje midt på Torvet og massivt beundret af byens gæster, til glæde og stolthed for alle borgere.
Der er næppe nogen, der er ked af dét, heller ikke handelen. Nu brydes resultaterne af disse bestræbelser ned, med ufølsomme skrumler af bygninger i en skurstil, som netop var overvundet, forladt for altid. Troede man.
Men de er her igen, nu med plastikbakker flydende omkring sig, eller med misforstået gammeldaws-isering med bondehusvinduer.
Man havde næsten hellere nøjedes med de nyligt fjernede palmer, hvor godt det end er, at de er væk. Det skal der godt nok meget til for at mene.
Det hele sker uden at byens borgere aner en tøddel om det, før det pludselig er der. Som en tyv om natten.
Er det i virkeligheden blot et nyt udtryk for usminket arrogance over for offentligt hensyn og beslutningprocesser i forhold, der vedkommer alle borgere og alle, der færdes i det offentlige rum?
"Brug for oprydning på Torvet" stod der i Dagbladet i onsdags.
Regulativet skal eftergås; men har det da ikke været godt nok og indtil sidste år sørget for at sikre den opnåede passende harmoni og system?
Det forekommer da mest sandsynligt, at den store, dyre renovering af pladsen for få år siden blev fulgt op med et regulativ, der kunne sikre resultatet.
Er det ikke snarere administrationen af regulativet, der er blevet lemfældig og respektløs?
Står der mon i regulativet, at der må tillades opført yderligere bygninger?
Spørgsmålet kunne også være, om man virkelig kan gennemføre sådan en transformering og nederen nedgøring af vort store, fælles offentlige rum uden en lokalplan?
Bør ikke netop Torvets bygninger og øvrige komponenter være underlagt de allerstrengeste krav, man kan stille fra borgerne, gennem byens råd? Hvad sker der ?? eller: hvad er der dog sket?? eller: hvad vil der ske fremover?

Publiceret 12 June 2009 17:15