(Colourbox).

(Colourbox).

Renere veje i Hovedstadsområdet

Af
Per Møller

Vejdirektoratets Vejcenter Hovedstaden har nu skrevet kontrakt med Hededanmark om renhold og beplantningspleje på statsvejene i hovedstadsområdet.
Hededanmark skal i de kommende 3½ år indsamle affald langs statsvejnettet, tømme skraldespande, feje cykelstier, nødspor m.m.
En anden vigtig opgave er at tage sig af beplantningen langs vejene, hvilket blandt andet indebærer at beskære beplantningen omkring færdselstavlerne, så de altid er synlige for trafikanterne.
I den kommende tid vil Vejcenter Hovedstaden i tæt samarbejde med Hededanmark, sætte fokus på at genetablere den normale og ønskede kvalitet af renhold, hvad angår fejning og papiropsamling.
Aftalen med Hededanmark skulle være trådt i kraft allerede fra årsskiftet 08/09, men på grund af en juridisk tvist med Vejdirektoratets tidligere entreprenør på området, sker det først nu.
Det betyder, at der kun har været udført renhold på Vejcenter Hovedstadens veje i meget begrænset omfang siden årsskiftet. Vejdirektoratet beklager de gener, det har medført for trafikanter og borgere, og forventer, at det forsømte indhentes hen over sommeren.

Publiceret 14 June 2009 08:15