Erik Swiatek. (Pressefoto).

Erik Swiatek. (Pressefoto).

Trepointsscoring af Kulturudvalget

Af
Per Møller

Kulturudvalget i Køge kommune har vedtaget at støtte tre store idrætsprojekter for børn og unge i Køge Kommune.
En vigtig samarbejdspartner i projekterne bliver de lokale foreninger. Også Fritidspas-ordningen valgte man at forsætte.
Der var både trepointsscoringer på basketballbanen i Ellemarken og i mødelokalet for Køge kommunes Kulturudvalg.
Kulturudvalget vedtog tre projekter, herunder et basketball-projekt. Det er målrettet nydanskere og børn og unge, der ikke er indmeldt i en forening.
Projektet er en del af projektet Idræt på Tværs. Det er et samarbejde med Køge Basketball Klub samt en række lokale skoler, SFO"er og boligområder.
Ideen er, at rykke basketballtræningen ud af hallerne og ud til de steder, hvor børnene og de unge færdes:
- Projektet skal både give børn og unge en god oplevelse med at dyrke basketball og samtidig skabe interesse for foreningslivet i Basketballklubben. Håbet er, at de bliver en fast del af de fantastiske fællesskaber, der findes i de lokale foreninger. Filosofien er: Hvis målgruppen ikke vil komme til foreningslivet, må foreningslivet komme til dem, fortæller Erik Swiatek, formand for Kulturudvalget.

Alle kan deltage

Familier, der ikke har økonomisk råderum til at betale børnenes foreningskontingent, har mulighed for at ansøge om et Fritidspas.
Ordningen, der indtil nu har kørt som et projekt i samarbejde med Velfærdsministeriet, fortsættes for kommunale midler. Det har Kulturudvalget netop vedtaget:
- Med Fritidspasset får børn og unge mulighed for at deltage i foreningernes aktive fællesskaber. At være en del af den aktive foreningskultur og -fællesskab betyder utrolig meget for børn og unge. I den forbindelse skal vi også glæde os over alle vores foreninger, der dagligt udfører et stort socialt, sundhedsmæssigt og integrerende arbejde, fortsætter Erik Swiatek.

Støtte til skoleidræt

Kulturudvalget vedtog også et stort skoletriathlon-projekt samt et skolesportsprojekt, der uddanner mindst 60 junioridrætsledere på seks lokale skoler.
De nyuddannede tilbydes efterfølgende at blive hjælpelærere i Projekt Skolesport.
Samtidig er det oplagt at de også indgår som ledere og trænere i det lokale foreningsliv.
Begge projekter foregår i tæt samarbejde med lokale foreninger i Køge Kommune.

Publiceret 14 June 2009 11:00