Interessenter i HvIK¿s amatørafdeling har ulovligt forsøgt at indkalde til bestyrelsesmøde..

Interessenter i HvIK¿s amatørafdeling har ulovligt forsøgt at indkalde til bestyrelsesmøde..

¿Fjendtlig overtagelse¿?

Det har været en meget turbulent periode for bestyrelsen i HvIK

I lørdags var der aftalt møde i Dansk Ishockey Unions lokaler i Fodboldens Hus mellem amatørafdelingen og Danmarks Ishockey Union. Mødet var arrangeret med henblik på, hvordan man kommer videre med samarbejdsaftalen mellem HvIK og Ligahockey Hvidovre APS. Men hvad sker der egentlig i hockeyklubben?

Af
ebhvidovreavis.dk

Unionen havde foreslået at repræsentanter fra Ligahockey Hvidovre APS deltog i lørdagens møde, men dette ønskede HvIK ikke, det blev derfor et informationsmøde til Unionen samt et efterfølgende repræsentantskabsmøde... Situationen er den, at der gennem et stykke tid har været gjort et forsøg på at overtage bestyrelsesarbejdet i klubbens amatørafdeling. Det er så sket gennem forskellige meget kreative kanaler, som har haft en del konsekvenser for den siddende bestyrelse samt klubbens medlemmer. Lidt i samme stil, når en virksomhed forsøger med alle mulige midler at overtage en anden virksomhed. Lovligheden af den siddende bestyrelse er blevet gjort til et punkt, som en indkaldt ekstraordinær generalforsamling skulle tage stilling til. Der er så bare lige den hage ved forløbet, at det ikke er den siddende bestyrelse, der har indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling, men interessenter, som havde lagt klubbens hjemmeside ned og brugt den til at indkalde til generalforsamlingen. Altså en ulovlig indkaldelse, hvori indkalderen ulovligt påberåber sig at være provisorisk leder af Hvidovre Ishockey Klub. Dernæst er klubbens web-master blevet frataget sine beføjelser af flere årsager. Blandt andet for nedlukning af bestyrelsens e-mails, indkaldelse til ulovlig ekstraordinær generalforsamling, manglende imødekommenhed af bestyrelsens anmodninger samt manglende overholdelse af instrukser fra foreningens advokat. Vestegnens Politi har været indblandet, og det har blandt andet medført, at den tidligere web-master har fået det politiet kalder: ¿en adfærdsregulerende samtale¿. - På klubbens vegne er vi rigtig kede af, at forældrenes og børnenes private mailadresser er blevet misbrugt til en personlig vendetta rettet mod bestyrelsen, fortæller bestyrelsen i HvIK. - En ekstraordinær generalforsamling kan i Hvidovre Ishockey Klub forlanges indkaldt efter gældende regler, som er: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af mindst to bestyrelsesmedlemmer eller hvis 1/5 af medlemmerne forlanger det, anmodning herom fremsendes til formanden med angivelse af samtlige personer der står bag anmodningen vedlagt en motiveret dagsorden. Alt andet anses for at være ugyldigt... - Med hensyn til §12, som vedrører valg til bestyrelsen, kan vi viderehenvise til §11 som siger at aktive medlemmer under 18 år på generalforsamling kan repræsenteres af forældre eller værge. Os bekendt har der aldrig tidligere været rejst tvivl om denne praksis...

Publiceret 15 June 2009 17:28