Mange bekymrede forældre deltog på dialogmødet på Risbjerggård.

Mange bekymrede forældre deltog på dialogmødet på Risbjerggård.

Bekymrede forældre debatterede madordning

Differentieret madordning i Hvidovre betyder vakuumpakkede madpakker til en del børnehavebørn.

Dyr og dårligere mad end forældre selv kan lave, eller et sundt og tidsbesparende alternativ for familier med daginstitutionsbørn.

Af
key redhvidovreavis.dk

Fakta er, at en familie med to daginstitutionsbørn kommer til at lægge op mod 11.000 kr. mere om året i betaling for institutionspladsen, når loven om sund mad for daginstitutionsbørn træder i kraft fra januar 2010. For selvom det endnu ikke vides præcis, hvor mange af Hvidovres børnehaver der skal bespise deres børn med vakuumpakkede madpakker, så ligger prisen fast. Madordningen kan kun finansieres ved at sætte forældrenes egenbetaling op. Hvis egenbetalingen sættes op til 30% frigør det 25 kr. pr. barn pr. dag, som der kan produceres mad for. Ud af de 25 kr. skal dækkes omkostninger til køkkenpersonale, strøm og lignende. Tilbage er der så 10 kr. til råvarer pr. barn pr. dag, har Hvidovre Kommunes Social og Sundhedsforvaltning beregnet. Da Foreningen af Forældrebestyrelser (FFH) i sidste uge havde arrangeret dialogmøde om den kommende madordning var mere end 100 forældre til daginstitutionsbørn mødt op for at få afklaret, hvordan madordningen kommer til at se ud i Hvidovre. Differentieret madordning I april besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommunes daginstitutioner får differentierede madordninger. Det betyder, at kommunens børnehavebørn enten vil få serveret hjemmelavet varm mad, hjemmelavet kold mad eller færdiglavede madpakker, der leveres udefra. Hvad løsningen bliver i den enkelte institution er ikke endelig afgjort, da forvaltningen endnu mangler at vurdere de sidste institutioners køkkener og dermed muligheden for egen madproduktion. Det er dog afgjort, at der kun må bruges 10 mio. kr. på ombygning af institutionernes køkkener, og det betyder, at det langt fra er alle institutioner, der får mulighed for at producere varm, hjemmelavet mad. - Når vi arbejder på en differentieret løsning, så giver det os mulighed for at finde den bedst mulige løsning flest steder. Som embedsmand har jeg ikke en mening om loven, men jeg vil understrege, at vi er forpligtet til at følge loven og levere mad, sagde Socialdirektør Kit Claudi på mødet. Bekymring over madpakker Det ændrede dog ikke på, at mange af forældrene helt tydeligt ikke var begejstrede for at deres børn skulle ende med at spise en vakuumpakket madpakkede leveret kun to gange om ugen. Hvad er det for noget mad, vores børn kommer til at få i en færdigsmurt madpakke?, blev der f.eks. spurgt. - Kosten skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger. Man kan sagtens få de vitaminer og fibre, man skal have ved kold mad. Så det er de regler, vi følger, forklarede Karen Haudrum Larsen, der er repræsentant fra kommunens socialforvaltning. Karen Haudrum Larsen er netop nu i gang med at kortlægge hvilke muligheder, der er i kommunens daginstitutionskøkkener. Det fik flere forældre til at spørge, om der ikke er muligheder for helt at droppe madordningen. - Loven er vedtaget og en lov skal holdes, det er også vores holdning. Vi mener, vi valgte den rigtige model, da vi valgte differentieret madordning. Der er ikke drømmekøkkener alle steder, men man kan forsøge at etablere smør-selv-madordninger så flest muligt får den bedste madløsning. Men jeg håber, at vi kan se hinanden i øjnene om fem år, og jeg synes da, vi skal forsøge at udfordre systemet, men det er ikke noget jeg har diskuteret med mit bagland, sagde socialudvalgsformand Helle Adelborg og refererede til at andre kommuner har sagt, at de vil søge dispensation. Dyrt og dårligere - Jeg mener det er formynderi af værste skuffe. Det fratager os retten til at få indflydelse på, hvad vores børn spiser. Og hvad kommer det her reelt til at koste os? Vi skal alle til at tjene omkring 800-1000 kr. ekstra om måneden, sagde en mor til et dagsinstitutionsbarn og formand for Radikale Venstre i Hvidovre, Ane Skjødsholm. I dag betaler forældre til daginstitutionsbørn i Hvidovre 22% i egenbetaling. For et vuggestuebarn svarer det til 2.554 kr. Hvis egenbetalingen sættes op til 30% betyder det, at prisen fremover bliver 3.194 kr. For et børnehavebarn er taksten i dag 1.361 kr. Med en egenbetaling på 30% bliver prisen fremover 1.738 kr. - Hvis man har to børn i daginstitutioner kommer man til at betale omkring 11.000 kr. mere om året. Det kan betyde, at man må fravælge ferie eller andre ting, for noget, der måske er dårligere, end det man selv kan lave, sagde en anden forælder, Helene Bech. Når samtlige institutionskøkkener i kommunen er vurderet, afgør forvaltningen hvilke muligheder der er for at udbygge køkkenerne efter princippet: den bedste løsning for flest børn. Derefter er det forældrebestyrelser og institutionernes ledelser, der skal finde ud af, hvordan de helst vil have deres madordning skruet sammen. Om forældre og institution f.eks. vil vægte økologi højt vil blive afgjort af den enkelte institutions ordning, og om det kan gøres for det afsatte beløb. Plads til forbedringer Uanset hvordan madordningen kommer til at se ud fra 1. januar 2010 så er forvaltningen dog helt på det rene med, at der skal arbejdes kontinuerligt med madordningen. - Det bliver noget biks fra starten, men så lærer vi og gør det bedre. Vi ved godt det ikke bliver perfekt fra starten, men vi arbejder på at det bliver bedre, sagde socialdirektøren. Det fik en frusteret forælder til at rejse sig. - Jeg forstår godt I ikke kan gøre noget, men det er bare ikke i orden det her. Skal vi virkelig bøje nakken, det er vores børn det handler om. De kan da ikke være tjent med det her, vi må da gøre noget, det er valgår. Det er ikke i orden, jeg er kraftedme frustereret over det her, sagde Emilia van Gilser. Og det fik medlem af Socialudvalget Pernille Falcon til at pointere, at selv om det ikke er vejen at bryde loven, så er der andre muligheder. - Når der er massive protester, så bliver der lyttet på en anden måde. Erfaring er, at når man presser, så får man flere resultater. Jeg ved ikke, om man skal sende de vakuumpakkede madpakker til politikerne eller noget lignende, men det er jo ikke ulovligt at protestere som forælder, sagde Pernille Falcon. Gert Krogstad fra HvidovreListen påpegede endvidere, at det bestemt kan betale sig at protestere, men at protesten efter hans mening skal føres igennem Kommunernes Landsforening. - På et tidspunkt så brister boblen, men der er ikke nogen, der hører noget, hvis man kun slår en lille bøvs. Forhandlingerne skal føres genenm KL, sagde Gert Krogstad. I onsdags gik forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og Finansministeriet således i gang om kommunernes økonomi 2010. Der stod det hurtigt klart, at netop madordningen i den grad skaber problemer mellem parterne. - Det er rigtigt, at vi ikke er tilfredse med madordningen, og det er derfor, vi rejser spørgsmålet igen. Sandheden er, at der er problemer med logistik, ombygning, råvarer og personale. Det talgrundlag havde vi slet ikke sidste år, da vi indgik aftalen. Derfor vil vi drøfte finansieringen igen, siger KL¿s formand Erik Fabrin (V) til Ritzau.

Helle Adelborg på talerstolen.

Helle Adelborg på talerstolen.


Publiceret 15 June 2009 17:28