S¯ren stergaard og S¯s Hym¯ller gift p vestvolden l¯rdag den 13. juni 2009 af kommunalbestyrelsesmedlem Arne Bech / Foto Ole Mik

S¯ren stergaard og S¯s Hym¯ller gift p vestvolden l¯rdag den 13. juni 2009 af kommunalbestyrelsesmedlem Arne Bech / Foto Ole Mik

Bryllup på Vestvolden

I lørdags blev Søren Østergaard og Søs Hymøller viet ved en ceremoni påVestvolden ved det gamle Poppel Batteri. Selve ceremonien blev forrettet af kommunalbestyrelsesmedlem, tidl. viceborgmester Arne Bech.

Stedet er valgt på grund af Søren Østergaards mangeårige interesse for det gamle voldanlæg, der efter renovering af nogle af de gamle fæstningsanlæg fremtræder både spændende og rekreativt med kanalen og de grønne arealer. Netop Poppel Batteri fremstår som et af eksemplerne på den flotte renovering.

Publiceret 15 June 2009 17:28