Cyklister tager fejl

Det ser skidt ud med cyklisternes opfattelse af farlige situationer. 27 pct. af dem tror, at højresvingende lastbiler er det farligste, men i virkeligheden udgør den situation kun 2,3 pct. af cyklistulykkerne. Kun én pct. af cyklisterne tror, at venstresvingende biler er den største fare. Men netop den situation står for 10 pct. af alle de cyklistulykker, som politiet registrerer. Hele 44 pct. af alle cyklistulykker sker ved passage af sideveje. Kun én pct. af de adspurgte tror, at dette er farligt. Det er Capacent Epinion, der for metroXpress har spurgt 1.205 cyklister. (LNB)

Publiceret 15 June 2009 17:28