Af Niels Erik Madsen

Af Niels Erik Madsen

Er det slut med "BUS-KRIGEN"?

To socialdemokratiske borgmestre har i længere tid været i "krig" med hinanden. Hvidovres borgmester Milton Graff Pedersen har samlet underskrifter, har udtrykt megen vrede og er gået skarpt i rette med Rødovre-borgmesteren Erik Nielsen, fordi denne vil droppe bus 132-ruten fra Hvidovre S-station til Rødovre Centrum. Mange Hvidovreborgere bruger denne busrute, bl.a. til at handle og til konsultation hos speciallæger. Modsat finder Erik Nielsen det urimeligt, at hans kommune skal betale for opretholdelsen af denne rute, som han ikke mener vedrører mange af Rødovres borgere. Det er en nødvendig besparelse, siger han. Måske får denne "krig" på tværs af nabo-kommunegrænsen snart en ende?. I samarbejdsorganet for Vestegnskommunerne arbejdes der nu på et forslag om en fælles busstrategi for kommunerne i hele området. Man vil bl.a. fokusere på, hvordan områdets buslinier kan komme til at køre mest hensigtsmæssigt, og hvordan man fremtidigt kan styre den kollektive trafik endnu mere. I oplægget fra Vestegnssamarbejdet understreges det således, at den kollektive trafik kun bliver stærkere, hvis kommunerne - ligesom passagererne - ser Vestegnen og Hovedstadsområdet som èt sammenhængede net af bus- og toglinier. Men det handler jo også om økonomi, så nu afventer vi - og de mange der bl.a. benytter buslinien til Rødovre - i stor spænding om man kan blive enige i Vestegnssamarbejdet?.

Publiceret 15 June 2009 17:28