Hvem har gjort en forskel?

Hvidovre Kommune efterlyser kandidater til årets Integrationspris

Hvidovre Kommune ønsker at anerkende en særlig integrationsindsats i kommunen.

Af
oashvidovreavis.dk

Hvidovre Kommunes integrationspris består af en kunstgenstand, som er valgt af Integrationsrådet. Med prisen følger et diplom med beskrivelse og begrundelse for tildelingen. Integrationsprisen kan tildeles institutioner, organisationer, foreninger eller enkeltpersoner hjemmehørende eller boende i Hvidovre Kommune. Institutioner og medarbejder i Hvidovre Kommune, der har ydet en ekstraordinær indsats, kan modtage integrationsprisen. Kommunalbestyrelsens medlemmer og medlemmer af Integrationsrådet kan ikke komme i betragtning ved prisuddelingen. Indstilling af kandidater til prisen kan foretages af borgere i Hvidovre Kommune og af ansatte i organisationer og institutioner hjemmehørende i Hvidovre Kommune samt af ansatte i Hvidovre Kommune. Indstillingen skal være begrundet, herunder skal integrationsindsatsen være præciseret. Indstillingen skal fremsendes senest den 24. juni 2009 og bedømmelsesudvalget vurderer inden 15. september 2009 de fremsendte indstillinger. Indsatsen offentliggøres som inspiration for fremtidig integrationsindsats.

Publiceret 15 June 2009 17:28