Ledige kvadratmetre på skolerne

Enghøjskolen og Engstrandskolen er i spil, når den nye fælles tandklinik skal etableres

Hvidovre Kommune arbejder med to mulige løsninger af placeringen af den måske kommende fælles kommunale tandreguleringsklinik.

Af
oashvidovreavis.dk

Den ene af mulighederne er Fællesbygningen ved Enghøjskolen. Bygningen indeholder allerede en tand- og tandreguleringsklinik samt kontoret for den kommunale tandplejes administration. Teknisk Forvaltning vurderer, at fællesbygningen er velegnet til ombygning til formålet, idet bygningens konstruktion - hvor de fleste vægge er ikke-bærende -gør den velegnet til både ny rumopdeling og etablering af nødvendige installationer. Også Engstrandskolen er i spil som en brugbar mulighed. Som det vil være de fleste bekendt, består skolen af en hovedfløj med en række sidefløje - også kaldet fingre. Hver finger udgør omkring 800 m2 - netop det areal, man forventer at få brug for. Også på Engstrandskolen er der kun få faste vægge. På begge skoler forventer man at skulle bruge 9-10 mio. kr. til at etablere en fælles tandreguleringsklinik. Dette beløb skal naturligvis deles mellem de involverede kommuner.

Publiceret 15 June 2009 17:28