Møde i Det Grønne Råd

På torsdag den 18. juni kl. 17.30 er der igen møde i ¿Det Grønne Råd i Hvidovre Kommune¿. Mødet er som sædvanlig åbent for alle, og det finder sted i Teknisk Forvaltnings lokaler på Høvedstensvej 45.

Dagsordenen omfatter - foruden velkomst v/ formanden for Teknik- og Miljøudvalget Finn Gerdes - bl.a. en orientering vedrørende støjkortlægning samt Rivataliseringsprojekt på Vestvolden.

Publiceret 15 June 2009 17:28