Skraldet flyder over i hele Hvidovre

Arbejdsmiljø og sikkerhed er årsagen til dagrenovationmedarbejdernes arbejdsnedlæggelse.

Affaldet er begyndt at hobe sig op hos Hvidovres borgere, der siden 8. juni i stigende grad har kunnet mærke konflikten på egen næse.

Af
key redhvidovreavis.dk

Konflikten mellem dagrenovationsmedarbejderne og deres arbejdsgiver HCS Transport & Service i Glostrup handler om arbejdsmiljø og sikkerhed. Således stillede dagrenovationsmedarbejderne i første omgang 14 krav til ledelsen i HCS. Et af kravene er, at HCS Glostrup skal acceptere og anerkende Ronni Larsen som dagrenovationsmedarbejdernes tillidsrepræsentant. I følge en pressemeddelelse fra HCS Glostrup har Ronni Larsen imidlertid selv har nedlagt sit hverv som tillidsrepræsentant, og virksomheden står derfor uforstående overfor kravet. Siden den 8. juni er dagrenovationsmedarbejdernes krav desuden faldet fra 14 til nu syv krav. - Det handler om arbejdsmiljø og sikkerhed, og nu er kravene skåret ned til syv krav om sikkerhed, som sådan set ikke er til forhandling, fordi de selvfølgelig skal overholdes nu, siger dagrenovationsmedarbejdernes talsmand, Bo Braagaard. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ledelsen i HCS, der mandag sad i møde en stor del af formiddagen. På virksomhedens hjemmeside står der, at den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse nu er indbragt for Arbejdsretten af Dansk Arbejdsgiverforening. Indtil konflikten er løst må Hvidovres borgere således klare affaldsproblemet på egen hånd. Hvidovre Kommunes Tekniske Forvaltning oplyser imidlertid, at borgere gerne må stille ekstra affaldssække ud til afhentning, så længe sækkene er stærke nok til at kunne løftes. Hvis man ikke har affaldssække af den kaliber, kan sække hentes i TeknikButikken på Høvedstensvej 45.

Publiceret 15 June 2009 17:28