Brøndgade-brok

"Der fræser biler biler op, der fræser biler ned de kør` om hjørnerne, og så gasser de den op og når børnene skal over, passer biler ikke på for så går de i stå?. Når vi vil cykle lidt, når vi vil lege lidt Når vi vil løbe lidt og spille med en bold Så kommer biler susende, vi flygter ind i husene Men nu går det for vidt? Vi kræver farten ned.. vi vil ha`legefred Vi vil ha"luften ren, vi vil beholde begge ben.. Og vi vil blive gamle, vil vil ikke være bange Så derfor si`vi stop!" Sådan sang børnene, dengang 6- 9 år gamle, fra kvarteret omkring Brøndgade i 1980, ved en trafikdag, der blev afholdt med deltagelse af datidens politikere, som et nødråb om at respektere bl.a. Bevaringsplanens/lokalplanens hensigt om at trafikfredeliggøre det gamle Sct. Jørgensbjerg, til glæde for hele byen. Men ligeså vigtigt, som det fremgår af sangen, at sikre børnene imod den allerede dengang voldsomme trafik, der især farliggjorde deres vej til skole og daginstitutioner. De børn er nu snart fyrre år, og trafikken er som bekendt kun blevet værre siden da.. bl.a. med etableringen af rundkørsel v. havnen, som lokker folk fra store dele af egnen vest for Roskilde til at bruge Brøndgade som smutvej til København, via Trekroner? Børn i kvarteret omkring Brøndgade ville i dag ikke drømme om at cykle, endsige lege eller spille bold i nærheden af Brøndgade.. men ville være glade, hvis de kunne komme helskindet over gaden på vej til skole?de ville også være mere trygge, hvis der var et ordentligt fortov, ja måske en fodgænger overgang med et signal til bilisterne om , at her måtte de lige tøve et øjeblik? De fem daginstitutioner, der ligger i Smedegade og norddelen af Sct. Hansgade, og som på deres vej til havn og parker ville kunne benytte Brøndgade , ville sikkert også hilse et forslag om at skåne Brøndgade velkommen.. De mange konfirmander, der i perioder skal krydse gaden på vej til kirken, ville nok også melde sig som tilfredse?Alt i alt, er der rigtig mange børn og unge( for ikke at tale om gamle og andet godtfolk på vej til f.eks. Kirkelige handlinger)..der dagligt er udsat for trafikhelvedet i Brøndgade, som er rigtig manges gade, og ikke enkeltpersoner, som det insinueres i debatten.. Sct. Hansgade , som jo har sine egne trafikproblemer, er dog så privilegerede, at de både har fortov, fodgængerfelt og Torontoanlæg.. og det er vi rigtig glade for. For det handler jo i bund og grund om, at sikre vore svage trafikanters.. især børnenes ?mulighed for at færdes trygt i den stigende trafik. I Brøndgade , hvor vi nu har haft dette emne på dagsordenen i over 30 år, håber vi derfor på opbakning fra vore naboer i kvarteret , ligesom vi vil håbe det vil smitte af på dem, at der bliver sat en stopper for trafik, der intet har med os at gøre? derfor lad os sammen støtte et forslag om i en forsøgsperiode at lukke af for denne.

Publiceret 15 June 2009 10:40