EN STALINISTISK HJERNEBLØDNING

Sikring af sund mad til børn er en god ting, men ikke på de betingelser, der bliver lagt op til, skriver KiM ØSTERBERG, Liste T

Regeringen og Dansk Folkeparti har som bekendt påtvunget landets kommuner at skulle indføre en obligatorisk madordning i daginstitutionerne pr. 1. januar 2010. Ordningen gennemføres uden, at kommunerne kompenseres fuldt ud for de nødvendige ombygninger og tilretninger af daginstitutionernes køkkener og øvrige forhold. Det koster Hvidovre kommune 10 mill. kr. vel og mærke for den mest skrabede model. En ordentlig standard bl.a. med godkendte køkkener i børnehaverne ville have kostet omkring 45. mill. kr.

Dertil kommer at forældrebetalingen for maden stiger med ca. 450 kr. pr. måned svarende til 5.400 kr. pr. år. En pris, der for nogle forældre isoleret set måske ikke ser så voldsomt ud, men som for forældre med vuggestuebørn må virke som en provokation, idet de også kommer til at betale ca. 450 kr. ekstra om måneden for en madordning, der vel og mærke er indeholdt i den nuværende vuggestuetakst. Stakkels forældre med mere end et vuggestuebarn. For så skal der rystes op med over 10.000 kr. mere pr. år. Hvem sagde skattestop og skattelettelser? En stalinistisk hjerneblødning Det er underligt, at det netop er regeringen og Dansk Folkeparti, der står bag denne stalinistiske hjerneblødning. Madordningen bygger på dyb mistillid til forældrene og til de mange ansatte i børnehaverne, der i årevis med et solidt pædagogisk arbejde, information og dialog har arbejdet med den sunde kost og fået flere og flere forældre motiveret hertil. At madordningen ikke kun gennemtvinges af folkesundhedsmæssige grunde må stå tindrende klart, når Dansk Folkeparti i kommunalbestyrelsen i marts ved behandlingen af lovforslaget stillede forslag om, at ¿der ikke må serveres Halalkød i daginstitutionerne og traditionel dansk madkultur skal indgå i den tilbudte kost, herunder svinekød¿ . Hallo, hvem sagde statslig tvangsfodring? Hvem sagde benhård detailstyring af den enkelte institution? Hvem sagde kostpoliti? Forslaget faldt med et brag, da ingen øvrige partier i kommunalbestyrelsen kunne støtte det. Massive protester Tvangsordningen er blevet mødt med massive protester landet over fra flere og flere kommuner, forældre og personale. Kritikken retter sig i forhold til den manglende statslige kompensation, den alt for korte tid, der har været til at indføre ordningen, for få midler til at sikre en varieret og økologisk kost og endelig den medfølgende meradministration i form af kvalitetsstyring og evaluering af ordningen. Kommunernes Landsforening (KL) har bragt sagen med ind i de igangværende forhandlinger med regeringen omkring næste års budgetramme for kommunernes økonomi. Regeringen har indtil nu afvist merkompensation i forhold til ordningen med henvisning til at den enkelte kommune bare kan prioritere anderledes. Med krisen og presset på de kommunale økonomier, er der ikke meget at prioritere af. Det ved personalet i daginstitutionerne, for det kan i givet fald blive dem, der må lægge ryg til indførelse af ordningen i forhold til forringede normeringer og arbejdsvilkår. Flere kommuner har derfor anmodet om dispensation og udsættelse af ordningen. Som mindstemål bør Hvidovre kommune også søge om dispensation og tidsmæssig udsættelse. men jeg og Liste T så helst, at man sammen med andre kommuner helt skrotter ordningen, indtil staten sikrer fuld kompensation for udgifterne. Sikrer friholdelse af medbetaling fra forældre til vuggestuebørn. Sikrer at forældre i den enkelte institution får flere valgmuligheder. Sikrer at der bliver økonomisk råderum til økologisk mad. For selvfølgelig er sund mad for børn en god ting, men ikke på de givne betingelser. Med venlig hilsen Kim Østerberg, Liste T

Publiceret 15 June 2009 17:28