Forslag til løsning af nogle trafikale problemer på Sct. Jørgensbjerg

Gitte Kronbak, medlem af Roskilde Byråd for Venstre, efterlyste 24/5-09 forslag til løsning af nogle trafikale problemer på Sct. Jørgensbjerg. Her er et par let gennemførlige. Etabler nogle fartdæmpere ved Sct. Hansgades institutioner i den nordlige ende af Sct. Hansgade og udfor Børnehuset Skrænten i den sydlige. Her bliver kørt alt for hurtigt. 50km/t er for meget. - Hermed ville man ikke komme til at genere de bilister, der i forvejen afpasser hastigheden efter forholdene. Næste skridt kunne være, at gøre Boserupvej ensrettet mellem Bistrup Allé og Møllehusvej med retning mod Boserup. Det ville betyde stop for den gennemkørende trafik, den der egentlig ikke har noget at gøre på Sct. Jørgensbjerg. Samtidig ville man få en mere jævn fordeling af belastningen i lokalområdet. Der ville ikke være brug for de store investeringer ved et sådant indgreb og virkningen kunne eventuelt afprøves i en periode. Disse to forslag nedsætter ikke behovet for et ekstra motorvejsspor, eller letter de kaotiske tilstande på visse andre lokaliteter i byen.

Publiceret 15 June 2009 11:18