Politikerne skærer dybt i budgettet, men ikke blandt sig selv

Der skal spares i Lejre Kommune. Personale og borgere oplever serviceforringelser år efter år. Der skal være færre til det samme stykke arbejde. Men et sted skal der dog ikke spares og det er på den kvalificerede politiske indsats i byrådet.
Det lyder lidt hult, at alle skal spare, men absolut ikke i det politiske niveau.
Det er FOA's påstand, at der ikke vil være en eneste sag, der vil få et andet udfald, om byrådet består af 25 eller 19 medlemmer.
Da hver politiker på de bagerste rækker koster i området af 100.000,- kroner, vil der med en reduktion på 6 medlemmer være råd til lidt mere end 2 fuldtidsansatte social- og sundhedshjælpere til hjemmeplejen eller pædagogmedhjælpere til børnehaverne, men se så visionært tør politikerne jo ikke tænke for borgernes skattekroner.
En sammenligning med omegnskommunerne viser jo med al tydelighed, at der ikke i Lejre Kommune er et demokratisk underskud i forhold til folkevalgte pr. indbygger. I Lejre går der 1.064 borgere pr. politiker, mens der i Holbæk er 2.242 borgere og i Ringsted 1.549 borgere pr. politiker. En ændring i Lejre byråd fra 25 til 21 politikere, vil fortsat stille det politiske niveau bedre end i omegnskommunerne.
Det vil derfor være helt naturligt, at FOA, som den faglige organisation der har flest medlemmer indenfor det kommunale område, i tiden op til kommunalvalget i november, vil stille politikerne en række spørgsmål, som skal være med til at afdække deres vilje til, at der skal tilbydes en anstændig pleje og omsorg af vores ældre og børn samt under hvilke betingelser de vil have, at vores medlemmer skal opfylde disse politiske forventninger.
For FOA er valget i november ikke et valg om demokratisk over- eller underskud, men et valg om hvilke politikere der gennem deres menneskesyn vil sikre borgerne størst mulig pleje og omsorg for pengene, samt tilgodese anstændige arbejds- og ansættelsesforhold for medarbejderne.

Publiceret 15 June 2009 10:24