REGERINGEN SULTER OS IHJEL

Nu har vi gennem nogle uger kunne læse om Hvidovre kommunes økonomi, - desværre igen må jeg sige. Vi fik i Hvidovre Kommune et rigtig godt regnskab for 2008. En fin likviditet i kassebeholdningen, og med et budget på det social- og sundhedsmæssige område 2.6 mia. kr styrede Socialforvaltningen stort set hele deres budget igennem. Alt i alt kom vi ud med et godt regnskab og oveni købet med luft på servicerammen på 6 mio. kr.

Hvad er det da så, der går galt, vil du nu sidde og tænke, når de her et halvt år inde i budgettet for 2009 må åbne dem og finde frem et sparekatalog af dimensioner. Det hurtige svar vil være, at Regeringen fint er i gang med at gøre alle kommuner til middelmådige venstre-kommuner og nu må vi altså sige stop. For de sulter os ihjel i kommunerne. Deres økonomiske jerngreb omkring os er nået sin top. Selvom vi afleverer et fint regnskab for året 2008 så vokser træerne jo ikke ind i himlen, for tendenserne er klare. Hele tiden vælter det ind over os med nye tiltag, faktisk en ny lov hvert ottende minut, som regeringspartierne forsøger at blive populære på, men som borgerne og kommunerne kommer til at betale prisen for. Her kan jeg ikke lade være med at bruge madtilbudsloven på mad i alle 0-6 års dagtilbud fra 1. januar en gang mere, hvor finansieringen skal tages fra den øgede forældrebetaling (en skjult skatteforhøjelse) som ikke kan række til den madproduktion der er tale om, samt den voldsomme kommunale udgift (ml. 10-45 mio. kr afhængig af den valgte løsning) det er at etablere køkkenerne til at kunne rumme opgaven. Hvor er forældrenes frie valg her til selv at vælge egen madpakke frem for tvungen madordning? Regeringen har sammen med DF sørget for, at det har været reformernes valgperiode. Det startede lige forud med at SKAT blev samlet i større enheder (for det skulle være/blive så godt) vores resultat er i dag, at vi mangler ca. 80 mio. kr. i skattekroner. Der er blevet indført en politireform, retskredsreform, en universitetsreform, en velfærdsreform, en kvalitetsreform og som kronen på værket fik vi en kommunal- og strukturreformen som endda dækker over 10-12 andre reformer på forskellige områder. Ja disse strukturreformer taler vist deres eget tydelige sprog. Fra Christiansborg var ordlyden pengene skal udnyttes bedre, og de siger endvidere, at kommunerne aldrig har haft så mange penge som nu. Nej, men kommunerne har aldrig før fået så mange nye opgaver, og så på bare fire år. En gylden tommelfingerregel til nye tiltag (læs love) , vi får 1/3 af økonomien til at løse den nye opgave og skal så selv finde de sidste 2/3. Myndighederne skal være til gavn for borgerne som kun skal have en indgang og i øvrigt have den samme service uanset hvor i landet man bor. Sagt på en anden måde der skal centralt styres, så opnås det bedst, synes man næsten at opfatte deres udspil. Kommunernes selvstyre er truet af værste skuffe! I skrivende stund kendes den økonomiske aftale for 2010 mellem KL og Regeringen ikke, - vi kan kun håbe på en åbning i forhold til den meget stramme serviceramme som vi er underlagt. Hilsen Helle Adelborg Viceborgmester og fmd., social- og sundhedsudvalget

Publiceret 15 June 2009 17:28