Risbjerggård

Risbjerggård

Lukket spil om Risbjerggård

- Alle de røde lamper blinker, mener Arne Bech (H) om den helt nye udvikling omkring Risbjerggård...

I Socialdemokratiets valgprogram står der, at der skal ske noget med Risbjerggårdgrunden i indeværende valgperiode.

Af
oashvidovreavis.dk

En færdig model af det måske kommende byggeri dukkede i sidste uge op på borgmesterkontoret. - Vi har med en uerfaren borgmester at gøre, som fører Hvidovres borgere bag lyset, mener Erling Groth, formand for Risbjerggårds Venner, mens Arne Bech (H) er bekymret over, at sagen accelereres op i tempo... I eftermiddag behandler man i økonomiudvalget et punkt, som senere på dagen skal behandles i kommunalbestyrelsen. Det handler om et udbud af Risbjerggårdgrunden med henblik på salg. Risbjerggårds fremtid har været diskuteret i de seneste 25 år. For nogle år siden havde Hvidovre Kommune udarbejdet et grundigt udbudsmateriale, hvor man stillede en række præcise betingelser for Risbjerggård og hele området. Det offentlige udbud kastede fem forskellige forslag af sig - men ingen af forslagene levede fuldt ud op til udbudsmaterialet og faldt derfor ikke i kommunalbestyrelsens smag. Endnu en udbudsrunde endte med nul indkomne forslag. Risbjerggård-sagen har siden været stillet lidt på vågeblus. Der har været stille omkring den attraktive grund placeret centralt i Hvidovre lige overfor Rådhuset. Men i sidste uge tog sagen pludselig fart. Mandag blev byrådsmedlemmerne indkaldt til temamøde om Risbjerggård. Så vidt Hvidovre Avis er orienteret, blev man på borgmesterens kontor af en investor - Flemming Fenger - præsenteret for en færdig model, udarbejdet af Holberg Fenger Group A/S. Uerfaren borgmester - Salget af Risbjerggårdgrunden hastes igennem kommunalbestyrelsen i dag uden at borgerne bliver hørt, mener en vred og overrasket formand for Risbjerggårds Venner, Erling Groth. - Nærdemokrati og borgerdeltagelse tilsidesættes. Et hidtil hemmeligholdt projekt- forslag om salg af grunden er skræddersyet til det konkrete projekt - inden udbuddet bliver annonceret. Nu vil man så hastebehandle forslaget i økonomiudvalget og siden sende det til beslutning på den lukkede del af aftenens kommunalbestyrelsesmøde. Mon udbudsreglerne er overholdt? Vi har jo nu en situation, hvor en privat investor allerede eksklusivt har haft mulighed for at anbefale sit eget projekt - oven i købet med en model - overfor en udvalgt skare af kommunalbestyrelsesmedlemmer. - Vi har med en uerfaren borgmester at gøre, som fører Hvidovres borgere bag lyset, mener Groth... Røde lamper Arne Bech (H) sidder i såvel økonomiudvalget som i kommunalbestyrelsen. Da Hvidovre Avis konfronterer ham med sagen, er han ikke i tvivl: - Det er naturligvis utænkeligt at vedtage et konkret projekt uden sagen først har været i EU-udbud. - Jeg blev i sidste uge - med et øjebliks varsel - præsenteret for Fengers model på borgmesterens kontor, hvor vel omkring halvdelen af kommunalbestyrelsen var mødt op. Jeg undrer mig naturligvis over travlheden. Nu har vi diskuteret Risbjerggårds fremtid i de sidste 20 år. Det gør mig bekymret, at sagen nu accelereres op i tempo. Al tidligere viden og alle tidligere undersøgelser om Risbjerggård, skal naturligvis inddrages - inden vi tager stilling til noget som helst. Men tempoet og måden sagen nu bliver behandlet på bør få alle de røde lamper til at blinke... Uformelt møde - Det er korrekt, at vi i sidste uge havde et lille lukket uformelt møde, udtaler borgmester Milton Graff Pedersen. - For et stykke tid siden læste jeg i en avis om tre spændende projekter, udført af en visionær investor. Jeg sørgede for, at han blev kontaktet og han satte straks nogle unge kreative og dygtige arkitekter til at tænke. Og det endte så med den model, som jeg nu har stående og som jeg kunne vise frem til den øvrige kommunalbestyrelse i sidste uge. Efter min mening er det nu , at markedet er til at sætte gang i projektet omkring Risbjerggård. Det står da også i Socialdemokratiets valgprogram, at der skal ske noget i indeværende valgperiode. Risbjerggård har været diskuteret i årevis. Nu skal der ske noget. Der skal sættes et punktum i sagen. Men naturligvis følger vi alle eksisterende regler om EU-udbud og så videre. Det er også vigtigt for mig at pointere, at kommunalbestyrelsen ikke er bundet op på projektet. Vi har ikke lovet nogen noget - det hele kører efter bogen... Borgermøde Hvidovre Avis kan i dag - på bagsiden af 1. sektion - præsentere læserne for et forslag fra Risbjerggårds Venner. Dette forslag var sat på avissiden, inden vi kendte til ovennævnte udvikling. - Risbjerggårds Venner har advaret mod ¿hovsabeslutninger¿, hvor politikerne overlader styríngen af kommunens byplanlægning til private investorer. Vil et flertal af politikerne affinde sig med en sådan situation, spørger Erling Groth nu? - Som et modtræk til aftenens politiske møder og beslutninger inviterer Risbjerggårds Venner alle Hvidovreborgere til informationsmøde og besigtigelse af Risbjerggård på torsdag den 18. juni kl. 19. Hvidovres ¿nye¿ borgmester og den øvrige kommunalbestyrelse er også inviteret, således at de her kan forklare deres handlinger, siger Groth. - Mange hundrede af Hvidovres borgere føler sig kørt over - og man kan da også spørge sig selv, om det er særlig klogt - på borgernes vegne - at sælge ud af ¿arvesølvet¿ mens priserne er i bund på ejendomsmarkedet, understreger Erling Groth.

Erling Groth april 2009

Erling Groth april 2009


Afsked med borgmester Britta Christensen p Hvidovre RÂdhus onsdag den 24. oktober 2007 - mange var m¯dt frem for at sige tak for mange gode Âr - Milton Graff Pedersen Brittas farvel - oktober 2007

Afsked med borgmester Britta Christensen p Hvidovre RÂdhus onsdag den 24. oktober 2007 - mange var m¯dt frem for at sige tak for mange gode Âr - Milton Graff Pedersen Brittas farvel - oktober 2007


RisbjerggÂrd

RisbjerggÂrd


Publiceret 16 June 2009 14:00