fra tdiligere protest foran rådhuset

fra tdiligere protest foran rådhuset

Protester foran Rådhuset i aften?

Meget tyder på, at mange borgere vil benytte aftenens møde i kommunalbestyrelsen til at protestere over de planlagte besparelser

Hvidovre Kommune kunne tidligere på året konstatere, at budgettet for 2009 bliver overskredet med omkring 73 mio. kr. Det tvinger naturligvis kommunalbestyrelsen til at udvise handlekraft og iværksætte en økonomisk opbremsning.

Af
oashvidovreavis.dk

I aften er det - ifølge kommunalbestyrelsens ordinære årsplan - sidste møde inden sommerferien. Imidlertid betyder den økonomiske situation, at der måske bliver indkaldt til et ekstraordinært møde senere på måneden. Aftenens ¿store¿ punkt er reetablering af kommunens budget for 2009 . Imidlertid kunne noget tyde på, at man måske endnu ikke er helt klar til at beslutte hvilke og hvor mange sparetiltag der er nødvendige, idet man endnu ikke kender resulutatet af forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Ifølge planen bliver resultatet af disse forhandlinger først offentliggjort den 16. juni. Derfor bliver det sandsynligvis nødvendigt med endnu et møde i kommunalbestyrelsen i dagene efter den 16. juni. Det skal dog ikke forhindre mange borgere og institutioner i - sandsynligvis allerede i aften - at møde op og markere deres utilfredshed med de kommende besparelser. Kommunalbestyrelsens møde i aften, tirsdag den 16. juni, finder sted i kommunalbestyrelsens mødesal på Hvidovre Rådhus, 3. sal og starter kl. 18.00. Der er mulighed for at overvære den åbne del af kommunalbestyrelsens møde. Følgende sager forventes behandlet: * Reetablering af kommunens budget for 2009. * Principiel godkendelse af foreløbigt indhold i Kommuneplan 2009 men henblik på afholdelse af forudgående debatperiode. * Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 506 til etablering af et træpillelager og udvidelse af elbygningen ved fjernvarmeforsyningen (VEKS) på Avedøreværket. * Særligt dyre enkeltsager - skrivelse fra Velfærdsministeriet. * Hvidovrebo - ansøgning om principgodkendelse af etablering af 50 almene ældreboliger på Gungevej 17. * Forslag til Kultur- og Fritidspolitik. * Kontraktstyring/mål - folkeskolerne, musikskolen og ungdomsskolen. * Ansøgning om en samlet bevilling på specialområdet. * Samling af visitationsudvalg til specialforanstaltninger for 6-16 årige. * Kvalitetsstandarder for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre Kommune. * Fælles kommunale tandreguleringsklinikker. * Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for hjemmesygepleje 2009.

Publiceret 16 June 2009 14:00