Kulturudvalgsformand Erik Swiatek slår en startskammel omkuld. (Foto. JCJ).

Kulturudvalgsformand Erik Swiatek slår en startskammel omkuld. (Foto. JCJ).

Renoveringen af Køge Svømmeland er igangsat

Af
Per Møller

Som en følge af, at Køge Svømmeland lukker ned i tre måneder, frem til midten af september måned, afholdt Kulturudvalget i Køge kommune mandag eftermiddag den 15. juni "Første Hammer-slag" i Køge Svømmeland.
Arrangementet markerede, at man nu for alvor går igang med renoveringen af Køge Svømmeland.
Renoveringen har været diskuteret og planlagt gennem længere tid, men nu går det løs.
Der vil være håndværkeraktiviteter året ud, og som nævnt er Køge Svømmeland lukket fra midten af juni til midten af september 2009.
Kulturudvalgsformand Erik Swiatek markerede starten på renoveringen ved at nedbryde en af startskamlerne.
I sin tale forinden sagde Swiatek bl.a.:
- Når vi i dag er samlet her i Køge Svømmeland, så er det vigtigt at huske på, at det er i en glædelig anledning - ja en særdeles glædelig anledning. Og hvorfor så det? Jo – fordi vi nu står ved en afgørende dato i Køge Svømmelands historie. Det er i dag dagen, hvor Kulturudvalget sætter gang i en meget stor og meget tiltrængt renovering af vandrensningsanlægget, inventaret og bygningerne.
- Men hvorfor nu det? Bygningen er jo kun 17 år gammel. Men forklaringen er ganske enkelt den, at bygninger og anlæg, der dagligt udsættes for store fugtpåvirkninger og klordampe, ikke holder så længe som bygninger og anlæg der benyttes mere almindeligt.
- Eller sagt på en anden måde, så er levetiden for en svømmehal ikke så lang som for en skole eller en børneinstitution. Det er derfor, at Køge kommune allerede nu, efter kun 17 år, er nødt til at gennemføre denne gennemgribende renovering.

Loftplader faldt ned

For to år siden oplevede Køge Svømmeland lige pludselig, at flere loftplader i hallen løsnede sig faretruende.
Lykkeligvis kom der ikke nogen mennesker til skade, men det viste sig, at flere af de skruer der holdt loftpladerne var defekte, og at det var nødvendigt at udskifte samtlige skruer.
Hen over noget af sommeren 2007 måtte Køge Svømmeland derfor holde lukket, mens loftpladerne blev taget ned og genmonteret med nogle mere holdbare skruer.

Køge Spillemænd underholdt de fremmødte. (Foto: JCJ).

Køge Spillemænd underholdt de fremmødte. (Foto: JCJ).

Ingen kompromis

- Men Køge Kommune går ikke på kompromis med sikkerhedsforholdene - ej heller i Køge Svømmeland - så i januar 2008 besluttede Kulturudvalget, at der skulle gennemføres en tilbundsgående undersøgelse – en tilstandsvurdering – af hele Køge Svømmeland, fra kælder til kvist. Dette store arbejde blev lagt ud til rådgivningsfirmaet Cowi og for vandbehandlingens vedkommende til Teknologisk Institut. I samarbejde udfærdigede de så en temmelig stor rapport, som i sin endelige udgave blev offentliggjort i maj 2008.
- I direkte forlængelse af dette "værk" kom der tillige en realiseringsplan for genopretning af Køge Svømmeland. Det stod herefter klart, at hvis Køge Svømmeland fortsat skulle være sikker og funktionsdygtig, måtte der bevilges et større pengebeløb til genopretning.
I konsekvens heraf og efter indstilling fra Kulturudvalget og Økonomiudvalget meddeler Køge Byråd således i juni 2008 en samlet anlægsbevilling på 19 millioner kroner til gennemførelse af den nødvendige større renovering.

Tidsplanen

- I slipper ikke for et par ord om tidsplanen inden jeg skal til at afrunde her. Det har ligget Kulturudvalget meget på sinde, at lukkeperioden blev så kort som mulig. Derfor har vi nu en meget hektisk periode lige foran os: Som det måske er observeret, så er entreprenørerne allerede gået i gang. De næste 3 måneder vil Køge Svømmeland være lukket for offentligheden, og det vil summe af bygge-aktivitet inde i huset.
- Efterfølgende og året ud vil der formentlig stadig være håndværkeraktiviteter, men svømmeland genåbnes for badegæster den 20. september 2009. Tagudskiftningen bliver ikke udført i denne omgang, men udføres i foråret 2010, sagde Erik Swiatek, der slutteligt rettede en stor tak til rådgiverne Cowi og Rambøll, som på kompetent vis har styret projektet sikkert igennem frem til nu, samt til Køge Svømmeland og Teknisk Forvaltning for deres aktive og medlevende deltagelse i projektet.
Kulturudvalget var herefter vært ved et mindre traktement.

Publiceret 16 June 2009 06:15