Elite- og breddeidræt Køge kommune

Demokratilisten bakker 100 % op om dialog med Team Danmark i forhold til, at gøre vores kommune til en af landets idrætskommuner.
Men - for der er et stor men - eliteidrætten må aldrig stå i vejen for eller være på bekostning af breddeidrætten og det frivillige foreningsliv!
Det er eliteidrætten der opsamler talenterne og opnår de fantastiske resultater, men det er i breddeidrætten talenterne opstår.
Hvis eliteidrætten skal have nogen mening, er det derfor af altafgørende betydning, at kommunalbestyrelsen sørger for, at der er de bedste rammer for breddeidrættens og det frivillige foreningslivs arbejde og engagement.
Den kommunale støtte til området har de senere år været sat på "tilskudsstop", i stedet for at følge med den almindelige løn- og prisudvikling.
Derfor skal der nu sættes flere midler af til blandt andet et større puljebeløb og uddannelse af ledere og instruktører.
Faciliteterne i breddeidrætten trænger også de fleste steder til udvidelse og modernisering.
Som et eksempel på hvor der mangler faciliteter kan nævnes boldklubben FC Køge, der på trods at en stor tilgang i medlemstallet ikke har sit eget klubhus.
Et klubhus som samlingssted før og efter de idrætslige aktiviteter er ellers en uhyre vigtig forudsætning for, at en klub også kan fungere socialt.
Demokratilisten - www.demokratilisten.dk - vil derfor generelt arbejde for, at der kommer flere midler til det store arbejde som de frivillige foreninger gør.

Publiceret 16 June 2009 15:30