(Arkivfoto).

(Arkivfoto).

Nyt banderåd skal forebygge bandekriminalitet i Køge

Af
Per Møller

RO OG ORDEN . Køge kommune og Midt- og Vestsjællands Politi styrker indsatsen mod lokal bandekriminalitet med et nyt banderåd. Målet er blandt andet at bryde rekrutteringen til bander ved at tage fat i de helt unge potentielle bandemedlemmer. Det skal være slut med utilpassede børn og unge, som laver hærværk eller på anden vis gør hverdagen utryg for deres naboer. Køge Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi opretter som led i en styrket kriminalpræventiv indsats i særligt berørte lokalområder et nyt banderåd, som skal få bugt med kriminalitet og begyndende bandedannelser. - Både fra politiet og kommunens side er vi meget opmærksomme på den senere tids problemer i nogle af Køges boligområder, hvor en mindre gruppe unge har lavet ballade og skabt utryghed omkring sig. Det er fuldstændigt uacceptabelt. Derfor opretter vi nu et banderåd for at styrke indsatsen – og meget gerne løse problemerne på forkant. Alle Køges borgere skal kunne færdes trygt og sikkert i deres nærområde, slår Køges borgmester Marie Stærke fast.

Hånd om de helt unge

Banderådet skal løbende drøfte konkrete problemer og forslag til nye tiltag, som kan forebygge kriminalitet og skabe tryghed i de udsatte boligområder. Et særligt fokuspunkt bliver at bryde rekrutteringen til banderne ved at tage hånd om de helt unge, potentielle bandemedlemmer – den såkaldte lillebrorgruppe. Udover politiet og kommunen vælges medlemmerne af det nye banderåd fra blandt andet lokale foreninger, beboerforeninger, boligselskaber, indvandreforeninger og fædregrupper.

Borgmester Marie Stærke: - Det handler om at hjælpe nogle udsatte børn og unge på rette vej her i livet. (Foto: JCJ).

Borgmester Marie Stærke: - Det handler om at hjælpe nogle udsatte børn og unge på rette vej her i livet. (Foto: JCJ).

Relevante aktører på banen

- Det er vigtigt at få alle relevante aktører – både private og offentlige – på banen her. Vi har en fælles opgave i og et fælles ansvar for at undgå bandekriminalitet i Køge. I sidste ende handler det om at hjælpe nogle udsatte børn og unge på rette vej her i livet, både for omgivelsernes og deres egen skyld, siger Marie Stærke. Det nye banderåd er et supplement til det eksisterende, tværgående kriminalpræventive arbejde i regi af lokalråd og SSP Køge (samarbejdet mellem skoler, socialforvaltning og politi).

Publiceret 17 June 2009 12:15