Sådan så det ud, da vinterbadernes sauna blev indviet for et par vintre siden. (Foto: Erling J.)

Sådan så det ud, da vinterbadernes sauna blev indviet for et par vintre siden. (Foto: Erling J.)

Vinterbaderne nærmere en løsnig

Af
Jeppe Olsen

Den politiske vilje er fundet til fordel for Roskilde Vikinge Vinterbadere, der har været erklæret husvilde og opsagt fra deres sædvanlige badested i Museumshavnen. Kulturudvalget finder det oplagt at genhuse vinterbaderne på samme mole som hidtil, men på den side, der vender væk fra Museumshavnen. Det er konklussionen efter udvalgets granskning af de mulige alternative steder.
- Blandt andet vandybden taler til fordel for netop det sted, forklarer kulturudvalgets formand Evan Lynnerup.
Stedet er dog ikke brugbart for bedning så længe, der ikke er bygget bølgebrydere. Frem til kulturudvalgets næste møde i august skal økonomien for den del af sagen undersøges.
- Det kan blive et spørgsmål, om det skal deles op over to budgetår. Selve byggetiden er også afgørende for, hvornår vinterbaderne kan komme i vandet fra det nye sted. Men det er efter min opfattelse ikke så afgørende.
- Jeg har forstået på Vikingeskibsmuseet, at man vil tillade vinterbaderne endnu en sæson med brug af det gamle, når bare man fra museets side har udsigt til, at det er tidsbegrænset og en permanet flytning er på vej, siger kulturudsvalgsformanden og glæder sig meget over, at det tegner til en løsning af konflikten. Den skitserede løsning i form af at flytte mole-side bliver sendt i frem til kulturudvalgets august-møde.

Publiceret 17 June 2009 03:00