Regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard. (Pressefoto).

Regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard. (Pressefoto).

Afgørende skridt for udbygning af sygehuse i Region Sjælland

Af
Per Møller

Regionsrådet har torsdag besluttet at sende en ansøgning til Sundhedsstyrelsen om fortsat at varetage en række specialiserede behandlinger.
- Jeg er overbevist om, at vi med det grundlag Regionsrådet nu har lagt, kan bevare vores specialfunktioner i regionens sygehusvæsen. Med beslutningen har vi samtidig skabt grundlaget for at få del i de milliarder, som Regeringens Kvalitetsfond skal fordele til udbygning af sygehusvæsenet i hele landet, siger Regionsrådets formand Kristian Ebbensgaard.
Regionsrådet har besluttet at supplere den gældende sygehusplan med et perspektiv frem mod 2020, som blandt andet omfatter en samling af specialfunktioner på ét akutsygehus.
Både Sundhedsstyrelsen og Regeringen forudsætter, at Region Sjælland arbejder hen mod en sygehusstruktur, hvor de specielle behandlinger, der kun skal udføres på ét sygehus i regionen, samles på et akutsygehus.
Regionsrådet har derfor bestilt en analyse, der ved årsskiftet skal give et grundlag for det nye Regionsråds beslutning om størrelse, funktioner og placering for dette sygehus.
- Vi ønsker at sikre borgerne et velfungerende sygehustilbud af høj kvalitet. Det forudsætter blandt andet, at vi fortsat kan rekruttere dygtige læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale til et sygehusvæsen præget af høj faglighed og forskningsmiljøer. - Derfor er det et afgørende skridt, Regionsrådet i dag har taget, siger Kristian Ebbensgaard.

Publiceret 19 June 2009 15:00